Kelime

Kelime<not selected>
Kök<not selected>
Konum[:]

Lütfen mavi renkteki Arapça herhangi bir kelimeyi tıklayınız.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
15 farklı meali görmek için lütfen [Sure:Ayet] numarasına tıklayınız
Ayet(ler): 1 Surah :  49 - HucuratGörüntülenen ayetler : 1 ... 18 | 18 - Sure no: 49
1.
[49:1]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ tüḳaddimû beyne yedeyi-llâhi verasûlihî vetteḳu-llâh. inne-llâhe semî`un `alîm.يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Elmalılı Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.
Y. AliO Ye who believe! Put not yourselves forward before Allah and His Messenger; but fear Allah: for Allah is He Who hears and knows all things.
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| لا - (Do) not| تقدموا - put (yourselves) forward -| بين - before Allah| يدي - before Allah| الله - before Allah| ورسوله - and His Messenger| واتقوا - and fear Allah.| الله - and fear Allah.| إن - Indeed,| الله - Allah| سميع - (is) All-Hearer,| عليم - All-Knower.|
2.
[49:2]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ terfe`û aṣvâteküm fevḳa ṣavti-nnebiyyi velâ techerû lehû bilḳavli kecehri ba`ḍiküm liba`ḍin en taḥbeṭa a`mâlüküm veentüm lâ teş`urûn.يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
Elmalılı Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız, siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
Y. AliO ye who believe! Raise not your voices above the voice of the Prophet, nor speak aloud to him in talk, as ye may speak aloud to one another, lest your deeds become vain and ye perceive not.
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| لا - (Do) not| ترفعوا - raise| أصواتكم - your voices| فوق - above| صوت - (the) voice| النبي - (of) the Prophet,| ولا - and (do) not| تجهروا - be loud| له - to him| بالقول - in speech| كجهر - like (the) loudness| بعضكم - (of) some of you| لبعض - to others,| أن - lest| تحبط - become worthless| أعمالكم - your deeds| وأنتم - while you| لا - (do) not| تشعرون - perceive.|
3.
[49:3]
inne-lleẕîne yeguḍḍûne aṣvâtehüm `inde rasûli-llâhi ülâike-lleẕîne-mteḥane-llâhü ḳulûbehüm littaḳvâ. lehüm magfiratüv veecrun `ażîm.إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.
Y. AliThose that lower their voices in the presence of Allah's Messenger,- their hearts has Allah tested for piety: for them is Forgiveness and a great Reward.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| يغضون - lower| أصواتهم - their voices| عند - (in) presence| رسول - (of the) Messenger of Allah -| الله - (of the) Messenger of Allah -| أولئك - those,| الذين - (are) the ones| امتحن - Allah has tested| الله - Allah has tested| قلوبهم - their hearts| للتقوى - for righteousness.| لهم - For them| مغفرة - (is) forgiveness| وأجر - and a reward| عظيم - great.|
4.
[49:4]
inne-lleẕîne yünâdûneke miv verâi-lḥucürâti ekŝeruhüm lâ ya`ḳilûn.إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
Elmalılı (Resülüm!) Sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir.
Y. AliThose who shout out to thee from without the inner apartments - most of them lack understanding.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| ينادونك - call you| من - from| وراء - behind| الحجرات - the private chambers,| أكثرهم - most of them| لا - (do) not| يعقلون - understand.|
5.
[49:5]
velev ennehüm ṣaberû ḥattâ taḫruce ileyhim lekâne ḫayral lehüm. vellâhü gafûrur raḥîm.ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Y. AliIf only they had patience until thou couldst come out to them, it would be best for them: but Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
 Words|ولو - And if| أنهم - they| صبروا - had been patient| حتى - until| تخرج - you came out| إليهم - to them| لكان - certainly it would be| خيرا - better| لهم - for them.| والله - And Allah| غفور - (is) Oft-Forgiving,| رحيم - Most Merciful.|
6.
[49:6]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû in câeküm fâsiḳum binebein fetebeyyenû en tüṣîbû ḳavmem bicehâletin fetuṣbiḥû `alâ mâ fe`altüm nâdimîn.يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Elmalılı Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirsen onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.
Y. AliO ye who believe! If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done.
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| إن - If| جاءكم - comes to you| فاسق - a wicked person| بنبإ - with information,| فتبينوا - investigate,| أن - lest| تصيبوا - you harm| قوما - a people| بجهالة - in ignorance,| فتصبحوا - then you become,| على - over| ما - what| فعلتم - you have done,| نادمين - regretful.|
7.
[49:7]
va`lemû enne fîküm rasûle-llâh. lev yüṭî`uküm fî keŝîrim mine-l'emri le`anittüm velâkinne-llâhe ḥabbebe ileykümü-l'îmâne vezeyyenehû fî ḳulûbiküm vekerrahe ileykümü-lküfra velfüsûḳa vel`iṣyân. ülâike hümü-rrâşidûn.واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
Elmalılı Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
Y. AliAnd know that among you is Allah's Messenger: were he, in many matters, to follow your (wishes), ye would certainly fall into misfortune: But Allah has endeared the Faith to you, and has made it beautiful in your hearts, and He has made hateful to you Unbelief, wickedness, and rebellion: such indeed are those who walk in righteousness;-
 Words|واعلموا - And know| أن - that| فيكم - among you| رسول - (is the) Messenger of Allah.| الله - (is the) Messenger of Allah.| لو - If| يطيعكم - he were to obey you| في - in| كثير - much| من - of| الأمر - the matter,| لعنتم - surely you would be in difficulty,| ولكن - but| الله - Allah| حبب - has endeared| إليكم - to you| الإيمان - the Faith| وزينه - and has made it pleasing| في - in| قلوبكم - your hearts| وكره - and has made hateful| إليكم - to you| الكفر - disbelief| والفسوق - and defiance| والعصيان - and disobedience.| أولئك - Those| هم - (are) they -| الراشدون - the guided ones.|
8.
[49:8]
faḍlem mine-llâhi veni`meh. vellâhü `alîmün ḥakîm.فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Elmalılı Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Y. AliA Grace and Favour from Allah; and Allah is full of Knowledge and Wisdom.
 Words|فضلا - A Bounty| من - from Allah| الله - from Allah| ونعمة - and favor.| والله - And Allah| عليم - (is) All-Knower,| حكيم - All-Wise.|
9.
[49:9]
vein ṭâifetâni mine-lmü'minîne-ḳtetelû feaṣliḥû beynehümâ. feim begat iḥdâhümâ `ale-l'uḫrâ feḳâtilü-lletî tebgî ḥattâ tefîe ilâ emri-llâh. fein fâet feaṣliḥû beynehümâ bil`adli veaḳsiṭû. inne-llâhe yüḥibbü-lmuḳsiṭîn.وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Elmalılı Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever.
Y. AliIf two parties among the Believers fall into a quarrel, make ye peace between them: but if one of them transgresses beyond bounds against the other, then fight ye (all) against the one that transgresses until it complies with the command of Allah; but if it complies, then make peace between them with justice, and be fair: for Allah loves those who are fair (and just).
 Words|وإن - And if| طائفتان - two parties| من - among| المؤمنين - the believers| اقتتلوا - fight,| فأصلحوا - then make peace| بينهما - between both of them.| فإن - But if| بغت - oppresses| إحداهما - one of them| على - on| الأخرى - the other,| فقاتلوا - then fight| التي - one which| تبغي - oppresses| حتى - until| تفيء - it returns| إلى - to| أمر - (the) command| الله - (of) Allah.| فإن - Then if| فاءت - it returns,| فأصلحوا - then make peace| بينهما - between them| بالعدل - with justice,| وأقسطوا - and act justly.| إن - Indeed,| الله - Allah| يحب - loves| المقسطين - those who act justly.|
10.
[49:10]
inneme-lmü'minûne iḫvetün feaṣliḥû beyne eḫaveyküm vetteḳu-llâhe le`alleküm türḥamûn.إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
Elmalılı Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.
Y. AliThe Believers are but a single Brotherhood: So make peace and reconciliation between your two (contending) brothers; and fear Allah, that ye may receive Mercy.
 Words|إنما - Only| المؤمنون - the believers| إخوة - (are) brothers,| فأصلحوا - so make peace| بين - between| أخويكم - your brothers,| واتقوا - and fear Allah| الله - and fear Allah| لعلكم - so that you may| ترحمون - receive mercy.|
11.
[49:11]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ yesḫar ḳavmüm min ḳavmin `asâ ey yekûnû ḫayram minhüm velâ nisâüm min nisâin `asâ ey yekünne ḫayram minhünn. velâ telmizû enfüseküm velâ tenâbezû bil'elḳâb. bi'se-lismü-lfüsûḳu ba`de-l'îmân. vemel lem yetüb feülâike hümu-żżâlimûn.يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Elmalılı Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sora fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir.
Y. AliO ye who believe! Let not some men among you laugh at others: It may be that the (latter) are better than the (former): Nor let some women laugh at others: It may be that the (latter are better than the (former): Nor defame nor be sarcastic to each other, nor call each other by (offensive) nicknames: Ill-seeming is a name connoting wickedness, (to be used of one) after he has believed: And those who do not desist are (indeed) doing wrong.
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| لا - (Let) not| يسخر - ridicule| قوم - a people| من - [of]| قوم - (another) people,| عسى - perhaps| أن - that| يكونوا - they may be| خيرا - better| منهم - than them;| ولا - and (let) not| نساء - women| من - [of]| نساء - (other) women| عسى - perhaps| أن - that| يكن - they may be| خيرا - better| منهن - than them.| ولا - And (do) not| تلمزوا - insult| أنفسكم - yourselves| ولا - and (do) not| تنابزوا - call each other| بالألقاب - by nicknames.| بئس - Wretched is| الاسم - the name| الفسوق - (of) disobedience| بعد - after| الإيمان - the faith.| ومن - And whoever| لم - (does) not| يتب - repent,| فأولئك - then those -| هم - they| الظالمون - (are) the wrongdoers.|
12.
[49:12]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenü-ctenibû keŝîram mine-żżann. inne ba`ḍa-żżanni iŝmüv velâ tecessesû velâ yagteb ba`ḍuküm ba`ḍâ. eyüḥibbü eḥadüküm ey ye'küle laḥme eḫîhi meyten fekerihtümûh. vetteḳu-llâh. inne-llâhe tevvâbür raḥîm.يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Y. AliO ye who believe! Avoid suspicion as much (as possible): for suspicion in some cases is a sin: And spy not on each other behind their backs. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? Nay, ye would abhor it...But fear Allah: For Allah is Oft-Returning, Most Merciful.
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| اجتنبوا - Avoid| كثيرا - much| من - of| الظن - the assumption.| إن - Indeed,| بعض - some| الظن - assumption| إثم - (is) sin.| ولا - And (do) not| تجسسوا - spy| ولا - and (do) not| يغتب - backbite| بعضكم - some of you| بعضا - (to) others.| أيحب - Would like| أحدكم - one of you| أن - to| يأكل - eat| لحم - (the) flesh| أخيه - (of) his brother,| ميتا - dead?| فكرهتموه - Nay, you would hate it.| واتقوا - And fear Allah;| الله - And fear Allah;| إن - indeed,| الله - Allah| تواب - (is) Oft-Returning,| رحيم - Most Merciful.|
13.
[49:13]
yâ eyyühe-nnâsü innâ ḫalaḳnâküm min ẕekeriv veünŝâ vece`alnâküm şu`ûbev veḳabâile lite`ârafû. inne ekrameküm `inde-llâhi etḳâküm. inne-llâhe `alîmün ḫabîr.يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
Elmalılı Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, herşeyden haberdar olandır.
Y. AliO mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things).
 Words|يا - O| أيها - O mankind!| الناس - O mankind!| إنا - Indeed, We| خلقناكم - created you| من - from| ذكر - a male| وأنثى - and a female| وجعلناكم - and We made you| شعوبا - nations| وقبائل - and tribes| لتعارفوا - that you may know one another.| إن - Indeed,| أكرمكم - (the) most noble of you| عند - near| الله - Allah| أتقاكم - (is the) most righteous of you.| إن - Indeed,| الله - Allah| عليم - (is) All-Knower,| خبير - All-Aware.|
14.
[49:14]
ḳâleti-l'a`râbü âmennâ. ḳul lem tü'minû velâkin ḳûlû eslemnâ velemmâ yedḫuli-l'îmânü fî ḳulûbiküm. vein tüṭî`ü-llâhe verasûlehû lâ yelitküm min a`mâliküm şey'â. inne-llâhe gafûrur raḥîm.قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı Bedevîler "inandık" dediler. De ki: Siz iman etmediniz ama "İslâm olduk." deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Y. AliThe desert Arabs say, "We believe." Say, "Ye have no faith; but ye (only)say, 'We have submitted our wills to Allah,' For not yet has Faith entered your hearts. But if ye obey Allah and His Messenger, He will not belittle aught of your deeds: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful."
 Words|قالت - Say| الأعراب - the Bedouins,| آمنا - "We believe."| قل - Say,| لم - "Not| تؤمنوا - you believe;| ولكن - but| قولوا - say,| أسلمنا - "We have submitted,"| ولما - and has not yet| يدخل - entered| الإيمان - the faith| في - in| قلوبكم - your hearts.| وإن - But if| تطيعوا - you obey| الله - Allah| ورسوله - and His Messenger,| لا - not| يلتكم - He will deprive you| من - of| أعمالكم - your deeds| شيئا - anything.| إن - Indeed,| الله - Allah| غفور - (is) Oft-Forgiving,| رحيم - Most Merciful.|
15.
[49:15]
inneme-lmü'minûne-lleẕîne âmenû billâhi verasûlihî ŝümme lem yertâbû vecâhedû biemvâlihim veenfüsihim fî sebîli-llâh. ülâike hümu-ṣṣâdiḳûn.إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
Elmalılı Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.
Y. AliOnly those are Believers who have believed in Allah and His Messenger, and have never since doubted, but have striven with their belongings and their persons in the Cause of Allah: Such are the sincere ones.
 Words|إنما - Only| المؤمنون - the believers| الذين - (are) those who| آمنوا - believe| بالله - in Allah| ورسوله - and His Messenger,| ثم - then| لم - (do) not| يرتابوا - doubt| وجاهدوا - but strive| بأموالهم - with their wealth| وأنفسهم - and their lives| في - in| سبيل - (the) way| الله - (of) Allah.| أولئك - Those| هم - [they]| الصادقون - (are) the truthful."|
16.
[49:16]
ḳul etü`allimûne-llâhe bidîniküm vellâhü ya`lemü mâ fi-ssemâvâti vemâ fi-l'arḍ. vellâhü bikülli şey'in `alîm.قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Elmalılı De ki: Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.
Y. AliSay: "What! Will ye instruct Allah about your religion? But Allah knows all that is in the heavens and on earth: He has full knowledge of all things.
 Words|قل - Say,| أتعلمون - "Will you acquaint| الله - Allah| بدينكم - with your religion| والله - while Allah| يعلم - knows| ما - what| في - (is) in| السماوات - the heavens| وما - and what| في - (is) in| الأرض - the earth.| والله - And Allah| بكل - of every| شيء - thing| عليم - (is) All-Knower."|
17.
[49:17]
yemünnûne `aleyke en eslemû. ḳul lâ temünnû `aleyye islâmeküm. beli-llâhü yemünnü `aleyküm en hedâküm lil'îmâni in küntüm ṣâdiḳîn.يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
Elmalılı Onlar İslâm'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardan iseniz (Allah'a minnettar olmanız gerekir.)
Y. AliThey impress on thee as a favour that they have embraced Islam. Say, "Count not your Islam as a favour upon me: Nay, Allah has conferred a favour upon you that He has guided you to the faith, if ye be true and sincere.
 Words|يمنون - They consider (it) a favor| عليك - to you| أن - that| أسلموا - they have accepted Islam.| قل - Say,| لا - "(Do) not| تمنوا - consider a favor| علي - on me -| إسلامكم - your Islam.| بل - Nay,| الله - Allah| يمن - has conferred a favor| عليكم - upon you| أن - that| هداكم - He has guided you| للإيمان - to the faith,| إن - if| كنتم - you are| صادقين - truthful.|
18.
[49:18]
inne-llâhe ya`lemü gaybe-ssemâvâti vel'arḍ. vellâhü beṣîrum bimâ ta`melûn.إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Elmalılı Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir. Allah yaptıklarınızı görür.
Y. Ali"Verily Allah knows the secrets of the heavens and the earth: and Allah Sees well all that ye do."
 Words|إن - Indeed,| الله - Allah| يعلم - knows| غيب - (the) unseen| السماوات - (of) the heavens| والأرض - and the earth.| والله - And Allah| بصير - (is) All-Seer| بما - of what| تعملون - you do."|
Burada sunulan verilerin tamamı kontrol edilmemiştir. Lütfen orijinal kaynaklardan doğruluğunu kontrol ediniz. Türkçe Tercümeler, tanzil.net internet sitesinden temin edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan veritabanı, openburhan.net projesinin veritabanının yeniden düzenlenmiş halidir. Kur'an-ı Kerim sayfasına dönüş için tıklayınız. Urduca-İngilizce OpenBurhan versiyonu için tıklayınız. Çalışmamızda kullanılan verilerin ve dosyaların telif hakları sahiplerine aittir.
OpenBurhanTR 2.0.17