Kelime

Kelime<not selected>
Kök<not selected>
Konum[:]

Lütfen mavi renkteki Arapça herhangi bir kelimeyi tıklayınız.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
15 farklı meali görmek için lütfen [Sure:Ayet] numarasına tıklayınız
Ayet(ler): 1 31 61 Surah :  22 - HaccGörüntülenen ayetler : 1 ... 30 | 78 - Sure no: 22
1.
[22:1]
yâ eyyühe-nnâsü-tteḳû rabbeküm. inne zelzelete-ssâ`ati şey'ün `ażîm.يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Y. AliO mankind! fear your Lord! for the convulsion of the Hour (of Judgment) will be a thing terrible!
 Words|يا - O| أيها - O mankind!| الناس - O mankind!| اتقوا - Fear| ربكم - your Lord.| إن - Indeed,| زلزلة - (the) convulsion| الساعة - (of) the Hour| شيء - (is) a thing| عظيم - great.|
2.
[22:2]
yevme teravnehâ teẕhelü küllü mürḍi`atin `ammâ erḍa`at vetede`u küllü ẕâti ḥamlin ḥamlehâ vetera-nnâse sükârâ vemâ hüm bisükârâ velâkinne `aẕâbe-llâhi şedîd.يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
Elmalılı Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden geçer. Ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.
Y. AliThe Day ye shall see it, every mother giving suck shall forget her suckling-babe, and every pregnant female shall drop her load (unformed): thou shalt see mankind as in a drunken riot, yet not drunk: but dreadful will be the Wrath of Allah.
 Words|يوم - (The) Day| ترونها - you will see it,| تذهل - will forget| كل - every| مرضعة - nursing mother| عما - that which| أرضعت - she was nursing,| وتضع - and will deliver| كل - every| ذات - pregnant woman| حمل - pregnant woman| حملها - her load,| وترى - and you will see| الناس - [the] mankind| سكارى - intoxicated,| وما - while not| هم - they| بسكارى - (are) intoxicated;| ولكن - but| عذاب - (the) punishment| الله - (of) Allah| شديد - (will be) severe.|
3.
[22:3]
vemine-nnâsi mey yücâdilü fi-llâhi bigayri `ilmiv veyettebi`u külle şeyṭânim merîd.ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ
Elmalılı İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.
Y. AliAnd yet among men there are such as dispute about Allah, without knowledge, and follow every evil one obstinate in rebellion!
 Words|ومن - And among| الناس - the mankind| من - (is he) who| يجادل - disputes| في - concerning| الله - Allah| بغير - without| علم - knowledge| ويتبع - and follows| كل - every| شيطان - devil| مريد - rebellious.|
4.
[22:4]
kütibe `aleyhi ennehû men tevellâhü feennehû yüḍillühû veyehdîhi ilâ `aẕâbi-sse`îr.كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ
Elmalılı (O şeytanki) hakkında şöyle hüküm verilmiştir: Şüphesiz kim onu dost edinirse, o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür.
Y. AliAbout the (Evil One) it is decreed that whoever turns to him for friendship, him will he lead astray, and he will guide him to the Penalty of the Fire.
 Words|كتب - It has been decreed| عليه - for him| أنه - that he| من - who| تولاه - befriends him,| فأنه - then indeed, he| يضله - will misguide him| ويهديه - and will guide him| إلى - to| عذاب - (the) punishment| السعير - (of) the Blaze.|
5.
[22:5]
yâ eyyühe-nnâsü in küntüm fî raybim mine-lba`ŝi feinnâ ḫalaḳnâküm min türâbin ŝümme min nuṭfetin ŝümme min `aleḳatin ŝümme mim muḍgatim müḫalleḳativ vegayri müḫalleḳatil linübeyyine leküm. venüḳirru fi-l'erḥâmi mâ neşâü ilâ ecelim müsemmen ŝümme nuḫricüküm ṭiflen ŝümme liteblügû eşüddeküm. veminküm mey yüteveffâ veminküm mey yüraddü ilâ erẕeli-l`umüri likeylâ ya`leme mim ba`di `ilmin şey'â. vetera-l'arḍa hâmideten feiẕâ enzelnâ `aleyhe-lmâe-htezzet verabet veembetet min külli zevcim behîc.يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
Elmalılı Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphede iseniz, (bilin ki) ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden (spermadan) sonra bir alekadan (embriodan) sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız, sonra sizi, olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra, hiçbir şey bilmemek üzere, ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman, harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.
Y. AliO mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much), and (further), thou seest the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life), it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs).
 Words|يا - O| أيها - O mankind!| الناس - O mankind!| إن - If| كنتم - you are| في - in| ريب - doubt| من - about| البعث - the Resurrection,| فإنا - then indeed, We| خلقناكم - We created you| من - from| تراب - dust,| ثم - then| من - from| نطفة - a semen-drop| ثم - then| من - from| علقة - a clinging substance| ثم - then| من - from| مضغة - an embryonic lump,| مخلقة - formed| وغير - and unformed,| مخلقة - and unformed,| لنبين - that We may make clear| لكم - to you.| ونقر - And We cause to remain| في - in| الأرحام - the wombs| ما - what| نشاء - We will| إلى - for| أجل - a term| مسمى - appointed,| ثم - then| نخرجكم - We bring you out| طفلا - (as) a child,| ثم - [then]| لتبلغوا - that you may reach| أشدكم - [your] maturity.| ومنكم - And among you| من - (is he) who| يتوفى - dies,| ومنكم - and among you| من - (is he) who| يرد - is returned| إلى - to| أرذل - the most abject| العمر - age,| لكيلا - so that not| يعلم - he knows,| من - after| بعد - after| علم - having known,| شيئا - anything.| وترى - And you see| الأرض - the earth| هامدة - barren| فإذا - then when| أنزلنا - We send down| عليها - on it| الماء - water,| اهتزت - it gets stirred| وربت - and it swells| وأنبتت - and grows| من - of| كل - every| زوج - kind| بهيج - beautiful.|
6.
[22:6]
ẕâlike bienne-llâhe hüve-lḥaḳḳu veennehû yuḥyi-lmevtâ veennehû `alâ külli şey'in ḳadîr.ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Elmalılı İşte bunlar gösteriyor ki, Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri o diriltir ve o her şeye kadirdir.
Y. AliThis is so, because Allah is the Reality: it is He Who gives life to the dead, and it is He Who has power over all things.
 Words|ذلك - That| بأن - (is) because,| الله - Allah -| هو - He| الحق - (is) the Truth.| وأنه - And that He| يحيي - [He] gives life| الموتى - (to) the dead,| وأنه - and that He| على - (is) over| كل - every| شيء - thing| قدير - All-Powerful.|
7.
[22:7]
veenne-ssâ`ate âtiyetül lâ raybe fîhâ veenne-llâhe yeb`aŝü men fi-lḳubûr.وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
Elmalılı Kıyamet ise şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir.
Y. AliAnd verily the Hour will come: there can be no doubt about it, or about (the fact) that Allah will raise up all who are in the graves.
 Words|وأن - And that| الساعة - the Hour| آتية - will come,| لا - (there is) no| ريب - doubt| فيها - about it,| وأن - and that| الله - Allah| يبعث - will resurrect| من - (those) who| في - (are) in| القبور - the graves.|
8.
[22:8]
vemine-nnâsi mey yücâdilü fi-llâhi bigayri `ilmiv velâ hüdev velâ kitâbim münîr.ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
Elmalılı İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır.
Y. AliYet there is among men such a one as disputes about Allah, without Knowledge, without Guidance, and without a Book of Enlightenment,-
 Words|ومن - And among| الناس - mankind| من - (is he) who| يجادل - disputes| في - concerning| الله - Allah| بغير - without| علم - any knowledge| ولا - and not| هدى - any guidance| ولا - and not| كتاب - a Book| منير - enlightening,|
9.
[22:9]
ŝâniye `iṭfihî liyüḍille `an sebîli-llâh. lehû fi-ddünyâ ḫizyüv venüẕîḳuhû yevme-lḳiyâmeti `aẕâbe-lḥarîḳ.ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ
Elmalılı Allah yolundan şaşırtmak (saptırmak) için büyüklük taslayarak (tartışır). Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız
Y. Ali(Disdainfully) bending his side, in order to lead (men) astray from the Path of Allah: for him there is disgrace in this life, and on the Day of Judgment We shall make him taste the Penalty of burning (Fire).
 Words|ثاني - Twisting| عطفه - his neck| ليضل - to mislead| عن - from| سبيل - (the) way| الله - (of) Allah.| له - For him| في - in| الدنيا - the world| خزي - (is) disgrace,| ونذيقه - and We will make him taste| يوم - (on the) Day| القيامة - (of) Resurrection| عذاب - (the) punishment| الحريق - (of) the Burning Fire.|
10.
[22:10]
ẕâlike bimâ ḳaddemet yedâke veenne-llâhe leyse biżallâmil lil`abîd.ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Elmalılı Ona "Bunlar, senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir" denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir.
Y. Ali(It will be said): "This is because of the deeds which thy hands sent forth, for verily Allah is not unjust to His servants.
 Words|ذلك - That| بما - (is) for what| قدمت - have sent forth| يداك - your hands,| وأن - and that| الله - Allah| ليس - is not| بظلام - unjust| للعبيد - to His slaves.|
11.
[22:11]
vemine-nnâsi mey ya`büdü-llâhe `alâ ḥarf. fein eṣâbehû ḫayrun-ṭmeenne bih. vein eṣâbethü fitnetün-nḳalebe `alâ vechih. ḫasira-ddünyâ vel'âḫirah. ẕâlike hüve-lḫusrânü-lmübîn.ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
Elmalılı İnsanlardan kimi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi ibadet eder, eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur.
Y. AliThere are among men some who serve Allah, as it were, on the verge: if good befalls them, they are, therewith, well content; but if a trial comes to them, they turn on their faces: they lose both this world and the Hereafter: that is loss for all to see!
 Words|ومن - And among| الناس - the mankind| من - (is he) who| يعبد - worships| الله - Allah| على - on| حرف - an edge.| فإن - And if| أصابه - befalls him| خير - good,| اطمأن - he is content| به - with it,| وإن - and if| أصابته - befalls him| فتنة - a trial| انقلب - he turns| على - on| وجهه - his face.| خسر - He has lost| الدنيا - the world| والآخرة - and the Hereafter.| ذلك - That| هو - [it]| الخسران - (is) the loss| المبين - clear.|
12.
[22:12]
yed`û min dûni-llâhi mâ lâ yeḍurruhû vemâ lâ yenfe`uh. ẕâlike hüve-ḍḍalâlü-lbe`îd.يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ
Elmalılı Allah'ı bırakır da kendine ne zarar, ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur.
Y. AliThey call on such deities, besides Allah, as can neither hurt nor profit them: that is straying far indeed (from the Way)!
 Words|يدعو - He calls| من - besides| دون - besides| الله - Allah| ما - what| لا - not| يضره - harms him| وما - and what| لا - not| ينفعه - benefits him.| ذلك - That| هو - [it]| الضلال - (is) the straying| البعيد - far away.|
13.
[22:13]
yed`û lemen ḍarruhû aḳrabü min nef`ih. lebi'se-lmevlâ velebi'se-l`aşîr.يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
Elmalılı Herhalde o, zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır.
Y. Ali(Perhaps) they call on one whose hurt is nearer than his profit: evil, indeed, is the patron, and evil the companion (or help)!
 Words|يدعو - He calls| لمن - (one) who -| ضره - his harm| أقرب - (is) closer| من - than| نفعه - his benefit.| لبئس - Surely, an evil| المولى - protector| ولبئس - and surely an evil| العشير - friend!|
14.
[22:14]
inne-llâhe yüdḫilü-lleẕîne âmenû ve`amilu-ṣṣâliḥâti cennâtin tecrî min taḥtihe-l'enhâr. inne-llâhe yef`alü mâ yürîd.إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ
Elmalılı Şüphe yok ki Allah, iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
Y. AliVerily Allah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens, beneath which rivers flow: for Allah carries out all that He plans.
 Words|إن - Indeed,| الله - Allah| يدخل - will admit| الذين - those who| آمنوا - believe| وعملوا - and do| الصالحات - the righteous deeds| جنات - (to) Gardens| تجري - flow| من - from| تحتها - underneath it| الأنهار - the rivers.| إن - Indeed,| الله - Allah| يفعل - does| ما - what| يريد - He intends.|
15.
[22:15]
men kâne yeżunnü el ley yenṣurahü-llâhü fi-ddünyâ vel'âḫirati felyemdüd bisebebin ile-ssemâi ŝümme liyaḳṭa` felyenżur hel yüẕhibenne keydühû mâ yegîż.من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ
Elmalılı Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse hemen yukarıya bir ip uzatsın, sonra (kendini intihar edip) boğsun da baksın bu hilesi kendisini öfkelendiren şeyi giderecek mi?
Y. AliIf any think that Allah will not help him (His Messenger) in this world and the Hereafter, let him stretch out a rope to the ceiling and cut (himself) off: then let him see whether his plan will remove that which enrages (him)!
 Words|من - Whoever| كان - [is]| يظن - thinks| أن - that| لن - not| ينصره - Allah will help him| الله - Allah will help him| في - in| الدنيا - the world| والآخرة - and the Hereafter,| فليمدد - then let him extend| بسبب - a rope| إلى - to| السماء - the sky,| ثم - then| ليقطع - let him cut off,| فلينظر - then let him see| هل - whether| يذهبن - will remove| كيده - his plan| ما - what| يغيظ - enrages.|
16.
[22:16]
vekeẕâlike enzelnâhü âyâtim beyyinâtiv veenne-llâhe yehdî mey yürîd.وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
Elmalılı İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir.
Y. AliThus have We sent down Clear Signs; and verily Allah doth guide whom He will!
 Words|وكذلك - And thus| أنزلناه - We sent it down| آيات - (as) clear Verses,| بينات - (as) clear Verses,| وأن - and that| الله - Allah| يهدي - guides| من - whom| يريد - He intends.|
17.
[22:17]
inne-lleẕîne âmenû velleẕîne hâdû veṣṣâbi'îne venneṣârâ velmecûse velleẕîne eşrakû. inne-llâhe yefṣilü beynehüm yevme-lḳiyâmeh. inne-llâhe `alâ külli şey'in şehîd.إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
Elmalılı Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiîler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah'a) eş koşanlar (yok mu?) Allah, kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir.
Y. AliThose who believe (in the Qur'an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians, Christians, Magians, and Polytheists,- Allah will judge between them on the Day of Judgment: for Allah is witness of all things.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| آمنوا - have believed,| والذين - and those who| هادوا - were Jews| والصابئين - and the Sabians| والنصارى - and the Christians| والمجوس - and the Magians,| والذين - and those who| أشركوا - (are) polytheists| إن - indeed,| الله - Allah| يفصل - will judge| بينهم - between them| يوم - (on) the Day| القيامة - (of) the Resurrection.| إن - Indeed,| الله - Allah| على - over| كل - every| شيء - thing| شهيد - (is) a Witness.|
18.
[22:18]
elem tera enne-llâhe yescüdü lehû men fi-ssemâvâti vemen fi-l'arḍi veşşemsü velḳameru vennücûmü velcibâlü veşşeceru veddevâbbü vekeŝîrum mine-nnâs. vekeŝîrun ḥaḳḳa `aleyhi-l`aẕâb. vemey yühini-llâhü femâ lehû mim mükrim. inne-llâhe yef`alü mâ yeşâ'.ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
Elmalılı Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.
Y. AliSeest thou not that to Allah bow down in worship all things that are in the heavens and on earth,- the sun, the moon, the stars; the hills, the trees, the animals; and a great number among mankind? But a great number are (also) such as are fit for Punishment: and such as Allah shall disgrace,- None can raise to honour: for Allah carries out all that He wills.
 Words|ألم - Do not| تر - you see| أن - that| الله - (to) Allah| يسجد - prostrates| له - to Him| من - whoever| في - (is) in| السماوات - the heavens| ومن - and whoever| في - (is) in| الأرض - the earth,| والشمس - and the sun| والقمر - and the moon| والنجوم - and the stars| والجبال - and the mountains,| والشجر - and the trees| والدواب - and the moving creatures| وكثير - and many| من - of| الناس - the people?| وكثير - But many -| حق - (is) justly due| عليه - on him| العذاب - the punishment.| ومن - And whoever| يهن - Allah humiliates| الله - Allah humiliates| فما - then not| له - for him| من - any| مكرم - bestower of honor.| إن - Indeed,| الله - Allah| يفعل - does| ما - what| يشاء - He wills|
19.
[22:19]
hâẕâni ḫaṣmâni-ḫteṣamû fî rabbihim. felleẕîne keferû ḳuṭṭi`at lehüm ŝiyâbüm min nârin. yüṣabbü min fevḳi ruûsihimü-lḥamîm.هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
Elmalılı Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. O'nu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür.
Y. AliThese two antagonists dispute with each other about their Lord: But those who deny (their Lord),- for them will be cut out a garment of Fire: over their heads will be poured out boiling water.
 Words|هذان - These two| خصمان - opponents| اختصموا - dispute| في - concerning| ربهم - their Lord.| فالذين - But those who| كفروا - disbelieved| قطعت - will be cut out| لهم - for them| ثياب - garments| من - of| نار - fire.| يصب - Will be poured| من - over| فوق - over| رءوسهم - their heads| الحميم - [the] scalding water.|
20.
[22:20]
yuṣheru bihî mâ fî büṭûnihim velcülûd.يصهر به ما في بطونهم والجلود
يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ
Elmalılı Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir.
Y. AliWith it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins.
 Words|يصهر - Will be melted| به - with it| ما - what| في - (is) in| بطونهم - their bellies| والجلود - and the skins.|
21.
[22:21]
velehüm meḳâmi`u min ḥadîd.ولهم مقامع من حديد
وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ
Elmalılı Bir de bunlara demirden kamçılar vardır.
Y. AliIn addition there will be maces of iron (to punish) them.
 Words|ولهم - And for them| مقامع - (are) hooked rods| من - of| حديد - iron.|
22.
[22:22]
küllemâ erâdû ey yaḫrucû minhâ min gammin ü`îdû fîhâ veẕûḳû `aẕâbe-lḥarîḳ.كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
Elmalılı Uğradıkları gamdan (dolayı) oradan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler: "Yakıcı azabı tadın" denir.
Y. AliEvery time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back therein, and (it will be said), "Taste ye the Penalty of Burning!"
 Words|كلما - Every time| أرادوا - they want| أن - to| يخرجوا - come out| منها - from it| من - from| غم - anguish,| أعيدوا - they will be returned| فيها - therein,| وذوقوا - "Taste| عذاب - (the) punishment| الحريق - (of) the Burning Fire!"|
23.
[22:23]
inne-llâhe yüdḫilü-lleẕîne âmenû ve`amilu-ṣṣâliḥâti cennâtin tecrî min taḥtihe-l'enhâru yüḥallevne fîhâ min esâvira min ẕehebiv velü'lüâ. velibâsühüm fîhâ ḥarîr.إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
Elmalılı Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir.
Y. AliAllah will admit those who believe and work righteous deeds, to Gardens beneath which rivers flow: they shall be adorned therein with bracelets of gold and pearls; and their garments there will be of silk.
 Words|إن - Indeed,| الله - Allah| يدخل - will admit| الذين - those who| آمنوا - believe| وعملوا - and do| الصالحات - the righteous deeds,| جنات - (to) Gardens| تجري - flow| من - from| تحتها - underneath it| الأنهار - the rivers.| يحلون - They will be adorned| فيها - therein| من - with| أساور - bracelets| من - of| ذهب - gold| ولؤلؤا - and pearl,| ولباسهم - and their garments| فيها - therein| حرير - (will be of) silk.|
24.
[22:24]
vehüdû ile-ṭṭayyibi mine-lḳavl. vehüdû ilâ ṣirâṭi-lḥamîd.وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ
Elmalılı Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık (olan Allah'ın) yoluna eriştirilmişlerdir.
Y. AliFor they have been guided (in this life) to the purest of speeches; they have been guided to the Path of Him Who is Worthy of (all) Praise.
 Words|وهدوا - And they were guided| إلى - to| الطيب - the good| من - of| القول - the speech,| وهدوا - and they were guided| إلى - to| صراط - (the) path| الحميد - (of) the Praiseworthy.|
25.
[22:25]
inne-lleẕîne keferû veyeṣuddûne `an sebîli-llâhi velmescidi-lḥarâmi-lleẕî ce`alnâhü linnâsi sevâeni-l`âkifü fîhi velbâd. vemey yürid fîhi biilḥâdim biżulmin nüẕiḳhü min `aẕâbin elîm.إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
Elmalılı Şüphesiz inkâr edenlere, Allah'ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescidi Haram'dan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azab tattırırız.
Y. AliAs to those who have rejected (Allah), and would keep back (men) from the Way of Allah, and from the Sacred Mosque, which We have made (open) to (all) men - equal is the dweller there and the visitor from the country - and any whose purpose therein is profanity or wrong-doing - them will We cause to taste of a most Grievous Penalty.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| كفروا - disbelieved| ويصدون - and hinder| عن - from| سبيل - (the) way| الله - (of) Allah| والمسجد - and Al-Masjid Al-Haraam,| الحرام - and Al-Masjid Al-Haraam,| الذي - which| جعلناه - We made it| للناس - for the mankind,| سواء - equal,| العاكف - (are) the resident| فيه - therein| والباد - and the visitor;| ومن - and whoever| يرد - intends| فيه - therein| بإلحاد - of deviation| بظلم - (or) wrongdoing,| نذقه - We will make him taste| من - of| عذاب - a punishment| أليم - painful.|
26.
[22:26]
veiẕ bevve'nâ liibrâhîme mekâne-lbeyti el lâ tüşrik bî şey'ev veṭahhir beytiye liṭṭâifîne velḳâimîne verrukke`i-ssücûd.وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
Elmalılı Bir zamanlar Kâbe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, ruku edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et.
Y. AliBehold! We gave the site, to Abraham, of the (Sacred) House, (saying): "Associate not anything (in worship) with Me; and sanctify My House for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).
 Words|وإذ - And when| بوأنا - We assigned| لإبراهيم - to Ibrahim| مكان - (the) site| البيت - (of) the House,| أن - "That| لا - (do) not| تشرك - associate| بي - with Me| شيئا - anything| وطهر - and purify| بيتي - My House| للطائفين - for those who circumambulate| والقائمين - and those who stand| والركع - and those who bow,| السجود - (and) those who prostrate.|
27.
[22:27]
veeẕẕin fi-nnâsi bilḥacci ye'tûke ricâlev ve`alâ külli ḍâmiriy ye'tîne min külli feccin `amîḳ.وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
Elmalılı İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.
Y. Ali"And proclaim the Pilgrimage among men: they will come to thee on foot and (mounted) on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways;
 Words|وأذن - And proclaim| في - to| الناس - [the] mankind| بالحج - [of] the Pilgrimage;| يأتوك - they will come to you| رجالا - (on) foot| وعلى - and on| كل - every| ضامر - lean camel;| يأتين - they will come| من - from| كل - every| فج - mountain highway| عميق - distant.|
28.
[22:28]
liyeşhedû menâfi`a lehüm veyeẕkürü-sme-llâhi fî eyyâmim ma`lûmâtin `alâ mâ razeḳahüm mim behîmeti-l'en`âm. fekülû minhâ veaṭ`imü-lbâise-lfeḳîr.ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ
Elmalılı Ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.
Y. Ali"That they may witness the benefits (provided) for them, and celebrate the name of Allah, through the Days appointed, over the cattle which He has provided for them (for sacrifice): then eat ye thereof and feed the distressed ones in want.
 Words|ليشهدوا - That they may witness| منافع - benefits| لهم - for them,| ويذكروا - and mention| اسم - (the) name| الله - (of) Allah| في - on| أيام - days| معلومات - known| على - over| ما - what| رزقهم - He has provided them| من - of| بهيمة - (the) beast| الأنعام - (of) cattle.| فكلوا - So eat| منها - of them| وأطعموا - and feed| البائس - the miserable,| الفقير - the poor.|
29.
[22:29]
ŝümme liyaḳḍû tefeŝehüm velyûfû nüẕûrahüm velyeṭṭavvefû bilbeyti-l`atîḳ.ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
Elmalılı Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbeyi tavaf etsinler.
Y. Ali"Then let them complete the rites prescribed for them, perform their vows, and (again) circumambulate the Ancient House."
 Words|ثم - Then| ليقضوا - let them end| تفثهم - their prescribed duties| وليوفوا - and fulfil| نذورهم - their vows,| وليطوفوا - and circumambulate| بالبيت - the House| العتيق - [the] Ancient."|
30.
[22:30]
ẕâlik. vemey yü`ażżim ḥurumâti-llâhi fehüve ḫayrul lehû `inde rabbih. veüḥillet lekümü-l'en`âmü illâ mâ yütlâ `aleyküm fectenibü-rricse mine-l'evŝâni vectenibû ḳavle-zzûr.ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
Elmalılı Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.
Y. AliSuch (is the Pilgrimage): whoever honours the sacred rites of Allah, for him it is good in the Sight of his Lord. Lawful to you (for food in Pilgrimage) are cattle, except those mentioned to you (as exception): but shun the abomination of idols, and shun the word that is false,-
 Words|ذلك - That| ومن - and whoever| يعظم - honors| حرمات - (the) sacred rites| الله - (of) Allah,| فهو - then it| خير - (is) best| له - for him| عند - near| ربه - his Lord.| وأحلت - And are made lawful| لكم - to you| الأنعام - the cattle| إلا - except| ما - what| يتلى - is recited| عليكم - to you.| فاجتنبوا - So avoid| الرجس - the abomination| من - of| الأوثان - the idols| واجتنبوا - and avoid| قول - (the) word| الزور - false.|
Burada sunulan verilerin tamamı kontrol edilmemiştir. Lütfen orijinal kaynaklardan doğruluğunu kontrol ediniz. Türkçe Tercümeler, tanzil.net internet sitesinden temin edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan veritabanı, openburhan.net projesinin veritabanının yeniden düzenlenmiş halidir. Kur'an-ı Kerim sayfasına dönüş için tıklayınız. Urduca-İngilizce OpenBurhan versiyonu için tıklayınız. Çalışmamızda kullanılan verilerin ve dosyaların telif hakları sahiplerine aittir.
OpenBurhanTR 2.0.17