Kelime

Kelime<not selected>
Kök<not selected>
Konum[:]

Lütfen mavi renkteki Arapça herhangi bir kelimeyi tıklayınız.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
15 farklı meali görmek için lütfen [Sure:Ayet] numarasına tıklayınız
Ayet(ler): 1 31 61 Surah :  24 - NurGörüntülenen ayetler : 1 ... 30 | 64 - Sure no: 24
1.
[24:1]
sûratün enzelnâhâ veferaḍnâhâ veenzelnâ fîhâ âyâtim beyyinâtil le`alleküm teẕekkerûn.سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Elmalılı (İşte bu âyetler) bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık açık âyetler indirdik.
Y. AliA sura which We have sent down and which We have ordained in it have We sent down Clear Signs, in order that ye may receive admonition.
 Words|سورة - A Surah -| أنزلناها - We (have) sent it down| وفرضناها - and We (have) made it obligatory,| وأنزلنا - and We (have) revealed| فيها - therein| آيات - Verses| بينات - clear,| لعلكم - so that you may| تذكرون - take heed.|
2.
[24:2]
ezzâniyetü vezzânî feclidû külle vâḥidim minhümâ miete celdeh. velâ te'ḫuẕküm bihimâ ra'fetün fî dîni-llâhi in küntüm tü'minûne billâhi velyevmi-l'âḫir. velyeşhed `aẕâbehümâ ṭâifetüm mine-lmü'minîn.الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
Elmalılı Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun.
Y. AliThe woman and the man guilty of adultery or fornication,- flog each of them with a hundred stripes: Let not compassion move you in their case, in a matter prescribed by Allah, if ye believe in Allah and the Last Day: and let a party of the Believers witness their punishment.
 Words|الزانية - The fornicatress| والزاني - and the fornicator,| فاجلدوا - [then] flog| كل - each| واحد - one| منهما - of them| مائة - (with) hundred| جلدة - lash(es).| ولا - And (let) not| تأخذكم - withhold you| بهما - pity for them| رأفة - pity for them| في - concerning| دين - (the) religion of Allah,| الله - (the) religion of Allah,| إن - if| كنتم - you| تؤمنون - believe| بالله - in Allah| واليوم - and the Day| الآخر - the Last.| وليشهد - And let witness| عذابهما - their punishment| طائفة - a group| من - of| المؤمنين - the believers.|
3.
[24:3]
ezzânî lâ yenkiḥu illâ zâniyeten ev müşrikeh. vezzâniyetü lâ yenkiḥuhâ illâ zânin ev müşrik. veḥurrime ẕâlike `ale-lmü'minîn.الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
Elmalılı Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez; zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır.
Y. AliLet no man guilty of adultery or fornication marry and but a woman similarly guilty, or an Unbeliever: nor let any but such a man or an Unbeliever marry such a woman: to the Believers such a thing is forbidden.
 Words|الزاني - The fornicator| لا - (will) not| ينكح - marry| إلا - except| زانية - a fornicatress,| أو - or| مشركة - a polytheist woman,| والزانية - and the fornicatress -| لا - (will) not| ينكحها - marry her| إلا - except| زان - a fornicator| أو - or| مشرك - a polytheist man.| وحرم - And is forbidden| ذلك - that| على - to| المؤمنين - the believers.|
4.
[24:4]
velleẕîne yermûne-lmuḥsenâti ŝümme lem ye'tû bierbe`ati şühedâe feclidûhüm ŝemânîne celdetev velâ taḳbelû lehüm şehâdeten ebedâ. veülâike hümü-lfâsiḳûn.والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Elmalılı Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar.
Y. AliAnd those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses (to support their allegations),- flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors;-
 Words|والذين - And those who| يرمون - accuse| المحصنات - the chaste women,| ثم - then| لم - not| يأتوا - they bring| بأربعة - four| شهداء - witnesses,| فاجلدوهم - then flog them| ثمانين - (with) eighty| جلدة - lashe(s)| ولا - and (do) not| تقبلوا - accept| لهم - their| شهادة - testimony| أبدا - ever.| وأولئك - And those,| هم - they| الفاسقون - (are) the defiantly disobedient,|
5.
[24:5]
ille-lleẕîne tâbû mim ba`di ẕâlike veaṣleḥû. feinne-llâhe gafûrur raḥîm.إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.
Y. AliUnless they repent thereafter and mend (their conduct); for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
 Words|إلا - Except| الذين - those who| تابوا - repent| من - after| بعد - after| ذلك - that| وأصلحوا - and reform.| فإن - Then indeed,| الله - Allah| غفور - (is) Oft-Forgiving,| رحيم - Most Merciful.|
6.
[24:6]
velleẕîne yermûne ezvâcehüm velem yekül lehüm şühedâü illâ enfüsühüm feşehâdetü eḥadihim erbe`u şehâdâtim billâhi innehû lemine-ṣṣâdiḳîn.والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
Elmalılı Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ederek şahitlik etmesidir.
Y. AliAnd for those who launch a charge against their spouses, and have (in support) no evidence but their own,- their solitary evidence (can be received) if they bear witness four times (with an oath) by Allah that they are solemnly telling the truth;
 Words|والذين - And those who| يرمون - accuse| أزواجهم - their spouses| ولم - and not| يكن - have| لهم - for them| شهداء - witnesses| إلا - except| أنفسهم - themselves,| فشهادة - then (the) testimony| أحدهم - (of) one of them| أربع - (is) four| شهادات - testimonies| بالله - by Allah,| إنه - that he| لمن - (is) surely of| الصادقين - the truthful.|
7.
[24:7]
velḫâmisetü enne la`nete-llâhi `aleyhi in kâne mine-lkâẕibîn.والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
Elmalılı Beşinci defa da, eğer yalan söyleyenlerden ise, Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
Y. AliAnd the fifth (oath) (should be) that they solemnly invoke the curse of Allah on themselves if they tell a lie.
 Words|والخامسة - And the fifth| أن - that| لعنت - (the) curse of Allah| الله - (the) curse of Allah| عليه - (be) upon him| إن - if| كان - he is| من - of| الكاذبين - the liars.|
8.
[24:8]
veyedraü `anhe-l`aẕâbe en teşhede erbe`a şehâdâtim billâhi innehû lemine-lkâẕibîn.ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
Elmalılı Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi,
Y. AliBut it would avert the punishment from the wife, if she bears witness four times (with an oath) By Allah, that (her husband) is telling a lie;
 Words|ويدرأ - But it would prevent| عنها - from her| العذاب - the punishment| أن - that| تشهد - she bears witness| أربع - four| شهادات - testimonies| بالله - by Allah| إنه - that he| لمن - (is) surely of| الكاذبين - the liars.|
9.
[24:9]
velḫâmisete enne gaḍabe-llâhi `aleyhâ in kâne mine-ṣṣâdiḳîn.والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
Elmalılı Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.
Y. AliAnd the fifth (oath) should be that she solemnly invokes the wrath of Allah on herself if (her accuser) is telling the truth.
 Words|والخامسة - And the fifth,| أن - that| غضب - the wrath of Allah| الله - the wrath of Allah| عليها - (be) upon her| إن - if| كان - he is| من - of| الصادقين - the truthful.|
10.
[24:10]
velevlâ faḍlü-llâhi `aleyküm veraḥmetühû veenne-llâhe tevvâbün ḥakîm.ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
Elmalılı Ya Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tevbeleri kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı (haliniz nice olurdu.)?
Y. AliIf it were not for Allah's grace and mercy on you, and that Allah is Oft-Returning, full of Wisdom,- (Ye would be ruined indeed).
 Words|ولولا - And if not| فضل - (for) the Grace of Allah| الله - (for) the Grace of Allah| عليكم - upon you| ورحمته - and His Mercy -| وأن - and that,| الله - Allah| تواب - (is) Oft-Returning (to Mercy),| حكيم - All-Wise.|
11.
[24:11]
inne-lleẕîne câû bil'ifki `uṣbetüm minküm. lâ taḥsebûhü şerral leküm. bel hüve ḫayrul leküm. likülli-mriim minhüm me-ktesebe mine-l'iŝm. velleẕî tevellâ kibrahû minhüm lehû `aẕâbün `ażîm.إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Haberiniz olsun ki (Muhammed'in eşine) bu ağır ifki (iftirayı) uyduranlar sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük saymayın; aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan herbir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. (Elebaşlılık yapan, bu yüzden de) bu günahın büyüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır.
Y. AliThose who brought forward the lie are a body among yourselves: think it not to be an evil to you; On the contrary it is good for you: to every man among them (will come the punishment) of the sin that he earned, and to him who took on himself the lead among them, will be a penalty grievous.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| جاءوا - brought| بالإفك - the lie| عصبة - (are) a group| منكم - among you.| لا - (Do) not| تحسبوه - think it| شرا - bad| لكم - for you;| بل - nay,| هو - it| خير - (is) good| لكم - for you.| لكل - For every| امرئ - person| منهم - among them| ما - (is) what| اكتسب - he earned| من - of| الإثم - the sin,| والذي - and the one who| تولى - took upon himself a greater share of it| كبره - took upon himself a greater share of it| منهم - among them -| له - for him| عذاب - (is) a punishment| عظيم - great.|
12.
[24:12]
levlâ iẕ semi`tümûhü żanne-lmü'minûne velmü'minâtü bienfüsihim ḫayrav veḳâlû hâẕâ ifküm mübîn.لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ
Elmalılı Erkek ve kadın müminlerin, bu iftirayı işittiklerinde kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da, "bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi?
Y. AliWhy did not the believers - men and women - when ye heard of the affair,- put the best construction on it in their own minds and say, "This (charge) is an obvious lie"?
 Words|لولا - Why not,| إذ - when| سمعتموه - you heard it,| ظن - think| المؤمنون - the believing men| والمؤمنات - and the believing women| بأنفسهم - good of themselves| خيرا - good of themselves| وقالوا - and say,| هذا - "This| إفك - (is) a lie| مبين - clear?"|
13.
[24:13]
levlâ câû `aleyhi bierbe`ati şühedâ'. feiẕ lem ye'tû bişşühedâi feülâike `inde-llâhi hümü-lkâẕibûn.لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون
لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
Elmalılı (Bu iddiayı ortaya atanların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.
Y. AliWhy did they not bring four witnesses to prove it? When they have not brought the witnesses, such men, in the sight of Allah, (stand forth) themselves as liars!
 Words|لولا - Why (did) not| جاءوا - they bring| عليه - for it| بأربعة - four| شهداء - witnesses?| فإذ - Then when| لم - not| يأتوا - they brought| بالشهداء - the witnesses,| فأولئك - then those| عند - near Allah,| الله - near Allah,| هم - they| الكاذبون - (are) the liars.|
14.
[24:14]
velevlâ faḍlü-llâhi `aleyküm veraḥmetühû fi-ddünyâ vel'âḫirati lemesseküm fî mâ efaḍtüm fîhi `aẕâbün `ażîm.ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, size mutlaka büyük bir azab isabet ederdi.
Y. AliWere it not for the grace and mercy of Allah on you, in this world and the Hereafter, a grievous penalty would have seized you in that ye rushed glibly into this affair.
 Words|ولولا - And if not| فضل - (for the) Grace| الله - (of) Allah| عليكم - upon you| ورحمته - and His Mercy| في - in| الدنيا - the world| والآخرة - and the Hereafter,| لمسكم - surely would have touched you| في - in| ما - what| أفضتم - you had rushed glibly| فيه - concerning it| عذاب - a punishment| عظيم - great.|
15.
[24:15]
iẕ teleḳḳavnehû bielsinetiküm veteḳûlûne biefvâhiküm mâ leyse leküm bihî `ilmüv vetaḥsebûnehû heyyinâ. vehüve `inde-llâhi `ażîm.إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ
Elmalılı Çünkü siz bu iftirayı, gelişi güzel birbirinizin ağzından alıyor ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız (bu uydurma haberi) ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu, Allah katında çok büyük bir suçtur.
Y. AliBehold, ye received it on your tongues, and said out of your mouths things of which ye had no knowledge; and ye thought it to be a light matter, while it was most serious in the sight of Allah.
 Words|إذ - When| تلقونه - you received it| بألسنتكم - with your tongues| وتقولون - and you said| بأفواهكم - with your mouths| ما - what| ليس - not| لكم - for you| به - of it| علم - any knowledge,| وتحسبونه - and you thought it| هينا - (was) insignificant,| وهو - while it| عند - (was) near Allah| الله - (was) near Allah| عظيم - great.|
16.
[24:16]
velevlâ iẕ semi`tümûhü ḳultüm mâ yekûnü lenâ en netekelleme bihâẕâ. sübḥâneke hâẕâ bühtânün `ażîm.ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Onu duyduğunuzda "Bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır..." demeli değil miydiniz?
Y. AliAnd why did ye not, when ye heard it, say? - "It is not right of us to speak of this: Glory to Allah! this is a most serious slander!"
 Words|ولولا - And why not,| إذ - when| سمعتموه - you heard it,| قلتم - you said,| ما - "Not| يكون - it is| لنا - for us| أن - that| نتكلم - we speak| بهذا - of this.| سبحانك - Glory be to You!| هذا - This| بهتان - (is) a slander| عظيم - great?"|
17.
[24:17]
ye`iżukümü-llâhü en te`ûdû limiŝlihî ebeden in küntüm mü'minîn.يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
Elmalılı Eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarıyor.
Y. AliAllah doth admonish you, that ye may never repeat such (conduct), if ye are (true) Believers.
 Words|يعظكم - Allah warns you| الله - Allah warns you| أن - that| تعودوا - you return| لمثله - (to the) like of it| أبدا - ever,| إن - if| كنتم - you are| مؤمنين - believers.|
18.
[24:18]
veyübeyyinü-llâhü lekümü-l'âyât. vellâhü `alîmün ḥakîm.ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
Elmalılı Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.
Y. AliAnd Allah makes the Signs plain to you: for Allah is full of knowledge and wisdom.
 Words|ويبين - And Allah makes clear| الله - And Allah makes clear| لكم - to you| الآيات - the Verses.| والله - And Allah| عليم - (is) All-Knower,| حكيم - All-Wise.|
19.
[24:19]
inne-lleẕîne yüḥibbûne en teşî`a-lfâḥişetü fi-lleẕîne âmenû lehüm `aẕâbün elîmün fi-ddünyâ vel'âḫirah. vellâhü ya`lemü veentüm lâ ta`lemûn.إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Elmalılı İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır. (Her şeyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz.
Y. AliThose who love (to see) scandal published broadcast among the Believers, will have a grievous Penalty in this life and in the Hereafter: Allah knows, and ye know not.
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| يحبون - like| أن - that| تشيع - (should) spread| الفاحشة - the immorality| في - among| الذين - those who| آمنوا - believe,| لهم - for them| عذاب - (is) a punishment| أليم - painful| في - in| الدنيا - the world| والآخرة - and the Hereafter.| والله - And Allah| يعلم - knows,| وأنتم - while you| لا - (do) not| تعلمون - know.|
20.
[24:20]
velevlâ faḍlü-llâhi `aleyküm veraḥmetühû veenne-llâhe raûfür raḥîm.ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı; Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı (haliniz nice olurdu)?
Y. AliWere it not for the grace and mercy of Allah on you, and that Allah is full of kindness and mercy, (ye would be ruined indeed).
 Words|ولولا - And if not| فضل - (for the) Grace of Allah| الله - (for the) Grace of Allah| عليكم - upon you| ورحمته - and His Mercy.| وأن - And that| الله - Allah| رءوف - (is) Full of Kindness,| رحيم - Most Merciful.|
21.
[24:21]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ tettebi`û ḫuṭuvâti-şşeyṭân. vemey yettebi` ḫuṭuvâti-şşeyṭâni feinnehû ye'müru bilfaḥşâi velmünker. velevlâ faḍlü-llâhi `aleyküm veraḥmetühû mâ zekâ minküm min eḥadin ebedev velâkinne-llâhe yüzekkî mey yeşâ'. vellâhü semî`un `alîm.يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Elmalılı Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şunu bilsin ki o, edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah, dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.
Y. AliO ye who believe! follow not Satan's footsteps: if any will follow the footsteps of Satan, he will (but) command what is shameful and wrong: and were it not for the grace and mercy of Allah on you, not one of you would ever have been pure: but Allah doth purify whom He pleases: and Allah is One Who hears and knows (all things).
 Words|يا - O| أيها - O you who believe!| الذين - O you who believe!| آمنوا - O you who believe!| لا - (Do) not| تتبعوا - follow| خطوات - (the) footsteps| الشيطان - (of) the Shaitaan,| ومن - and whoever| يتبع - follows| خطوات - (the) footsteps| الشيطان - (of) the Shaitaan| فإنه - then indeed, he| يأمر - commands| بالفحشاء - the immorality| والمنكر - and the evil.| ولولا - And if not| فضل - (for the) Grace of Allah| الله - (for the) Grace of Allah| عليكم - upon you| ورحمته - and His Mercy| ما - not| زكى - (would) have been pure| منكم - among you| من - anyone| أحد - anyone| أبدا - ever,| ولكن - but| الله - Allah| يزكي - purifies| من - whom| يشاء - He wills.| والله - And Allah| سميع - (is) All-Hearer,| عليم - All-Knower.|
22.
[24:22]
velâ ye'teli ülü-lfaḍli minküm vesse`ati ey yü'tû üli-lḳurbâ velmesâkîne velmühâcirîne fî sebîli-llâh. velya`fû velyaṣfeḥû. elâ tüḥibbûne ey yagfira-llâhü leküm. vellâhü gafûrur raḥîm.ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Elmalılı İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
Y. AliLet not those among you who are endued with grace and amplitude of means resolve by oath against helping their kinsmen, those in want, and those who have left their homes in Allah's cause: let them forgive and overlook, do you not wish that Allah should forgive you? For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.
 Words|ولا - And not| يأتل - let swear| أولو - those of virtue| الفضل - those of virtue| منكم - among you| والسعة - and the amplitude of means| أن - that| يؤتوا - they give| أولي - (to) the near of kin,| القربى - (to) the near of kin,| والمساكين - and the needy| والمهاجرين - and the emigrants| في - in| سبيل - (the) way| الله - (of) Allah.| وليعفوا - And let them pardon| وليصفحوا - and let them overlook.| ألا - (Do) not| تحبون - you like| أن - that| يغفر - Allah should forgive| الله - Allah should forgive| لكم - you?| والله - And Allah| غفور - (is) Oft-Forgiving,| رحيم - Most Merciful.|
23.
[24:23]
inne-lleẕîne yermûne-lmuḥsenâti-lgâfilâti-lmü'minâti lü`inû fi-ddünyâ vel'âḫirah. velehüm `aẕâbün `ażîm.إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
Elmalılı Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır.
Y. AliThose who slander chaste women, indiscreet but believing, are cursed in this life and in the Hereafter: for them is a grievous Penalty,-
 Words|إن - Indeed,| الذين - those who| يرمون - accuse| المحصنات - the chaste women,| الغافلات - the unaware women| المؤمنات - (and) the believing women,| لعنوا - are cursed| في - in| الدنيا - the world| والآخرة - and the Hereafter.| ولهم - And for them| عذاب - (is) a punishment| عظيم - great.|
24.
[24:24]
yevme teşhedü `aleyhim elsinetühüm veeydîhim veercülühüm bimâ kânû ya`melûn.يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Elmalılı O gün dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir.
Y. AliOn the Day when their tongues, their hands, and their feet will bear witness against them as to their actions.
 Words|يوم - (On a) Day,| تشهد - will bear witness| عليهم - against them| ألسنتهم - their tongues,| وأيديهم - and their hands| وأرجلهم - and their feet| بما - for what| كانوا - they used| يعملون - (to) do.|
25.
[24:25]
yevmeiẕiy yüveffîhimü-llâhü dînehümü-lḥaḳḳa veya`lemûne enne-llâhe hüve-lḥaḳḳu-lmübîn.يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ
Elmalılı O gün Allah onlara gerçek cezalarını tastamam verecek ve onlar Allah'ın gerçek olduğunu anlayacaklar.
Y. AliOn that Day Allah will pay them back (all) their just dues, and they will realise that Allah is the (very) Truth, that makes all things manifest.
 Words|يومئذ - That Day,| يوفيهم - Allah will pay them in full| الله - Allah will pay them in full| دينهم - their recompense,| الحق - the due,| ويعلمون - and they will know| أن - that| الله - Allah,| هو - He| الحق - (is) the Truth| المبين - the Manifest.|
26.
[24:26]
elḫabîŝâtü lilḫabîŝîne velḫabîŝûne lilḫabîŝât. veṭṭayyibâtü liṭṭayyibîne veṭṭayyibûne liṭṭayyibât. ülâike müberraûne mimmâ yeḳûlûn. lehüm magfiratüv verizḳun kerîm.الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
Elmalılı Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. İşte bu temiz olan, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.
Y. AliWomen impure are for men impure, and men impure for women impure and women of purity are for men of purity, and men of purity are for women of purity: these are not affected by what people say: for them there is forgiveness, and a provision honourable.
 Words|الخبيثات - Evil women| للخبيثين - (are) for evil men,| والخبيثون - and evil men| للخبيثات - (are) for evil women.| والطيبات - And good women| للطيبين - (are) for good men| والطيبون - and good men| للطيبات - (are) for good women.| أولئك - Those| مبرءون - (are) innocent| مما - of what| يقولون - they say.| لهم - For them| مغفرة - (is) forgiveness| ورزق - and a provision| كريم - noble.|
27.
[24:27]
yâ eyyühe-lleẕîne âmenû lâ tedḫulû büyûten gayra büyûtiküm ḥattâ teste'nisû vetüsellimû `alâ ehlihâ. ẕâliküm ḫayrul leküm le`alleküm teẕekkerûn.يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Elmalılı Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.
Y. AliO ye who believe! enter not houses other than your own, until ye have asked permission and saluted those in them: that is best for you, in order that ye may heed (what is seemly).
 Words|يا - O| أيها - O you| الذين - who| آمنوا - believe!| لا - (Do) not| تدخلوا - enter| بيوتا - houses| غير - other (than)| بيوتكم - your houses| حتى - until| تستأنسوا - you have asked permission| وتسلموا - and you have greeted| على - [on]| أهلها - its inhabitants.| ذلكم - That| خير - (is) best| لكم - for you| لعلكم - so that you may| تذكرون - pay heed.|
28.
[24:28]
feil lem tecidû fîhâ eḥaden felâ tedḫulûhâ ḥattâ yü'ẕene leküm. vein ḳîle lekümü-rci`û ferci`û hüve ezkâ leküm. vellâhü bimâ ta`melûne `alîm.فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
Elmalılı Orada kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün!" denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah, yaptığınızı bilir.
Y. AliIf ye find no one in the house, enter not until permission is given to you: if ye are asked to go back, go back: that makes for greater purity for yourselves: and Allah knows well all that ye do.
 Words|فإن - But if| لم - not| تجدوا - you find| فيها - in it| أحدا - anyone,| فلا - then (do) not| تدخلوها - enter it| حتى - until| يؤذن - permission has been given| لكم - to you.| وإن - And if| قيل - it is said| لكم - to you| ارجعوا - "Go back,"| فارجعوا - then go back;| هو - it| أزكى - (is) purer| لكم - for you.| والله - And Allah| بما - of what| تعملون - you do| عليم - (is) All-Knower.|
29.
[24:29]
leyse `aleyküm cünâḥun en tedḫulû büyûten gayra meskûnetin fîhâ metâ`ul leküm. vellâhü ya`lemü mâ tübdûne vemâ tektümûn.ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
Elmalılı İçinde kendinize ait bir şeylerin bulunduğu oturulmayan bir eve girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.
Y. AliIt is no fault on your part to enter houses not used for living in, which serve some (other) use for you: And Allah has knowledge of what ye reveal and what ye conceal.
 Words|ليس - Not| عليكم - upon you| جناح - (is) any blame| أن - that| تدخلوا - you enter| بيوتا - houses| غير - not| مسكونة - inhabited,| فيها - in it| متاع - (is) a provision| لكم - for you.| والله - And Allah| يعلم - knows| ما - what| تبدون - you reveal| وما - and what| تكتمون - you conceal.|
30.
[24:30]
ḳul lilmü'minîne yeguḍḍû min ebṣârihim veyaḥfeżû fürûcehüm. ẕâlike ezkâ lehüm. inne-llâhe ḫabîrum bimâ yaṣne`ûn.قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
Elmalılı (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.
Y. AliSay to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: And Allah is well acquainted with all that they do.
 Words|قل - Say| للمؤمنين - to the believing men| يغضوا - they should lower| من - their gaze| أبصارهم - their gaze| ويحفظوا - and they should guard| فروجهم - their chastity.| ذلك - That| أزكى - (is) purer| لهم - for them.| إن - Indeed,| الله - Allah| خبير - (is) All-Aware| بما - of what| يصنعون - they do.|
Burada sunulan verilerin tamamı kontrol edilmemiştir. Lütfen orijinal kaynaklardan doğruluğunu kontrol ediniz. Türkçe Tercümeler, tanzil.net internet sitesinden temin edilmiştir. Çalışmamızda kullanılan veritabanı, openburhan.net projesinin veritabanının yeniden düzenlenmiş halidir. Kur'an-ı Kerim sayfasına dönüş için tıklayınız. Urduca-İngilizce OpenBurhan versiyonu için tıklayınız. Çalışmamızda kullanılan verilerin ve dosyaların telif hakları sahiplerine aittir.
OpenBurhanTR 2.0.17