Peygamberlerin Yaşadıkları Tarihler

Hz. Adem (a.s.) 14-15 milyon yıl önce veya 350.000 yıl önce (Afyon şehrimizde bulunan Frig Vadisi'nde 14 milyon yıl öncesine ait tarihi araç izleri bulundu. Ayrıca Etiyopya'da 4,4 milyon yıl öncesine ait insan fosili bulunduğu belirtilmektedir. Kenya'da ise 3,3 milyon yıl öncesine ait taş bir alet bulunmuştur. Yapılan araştırmalar dünyada üstün zekalı bir türün varlığının milyonlarca yıl öncesine dayandığını ortaya koymaktadır. Evrim teorisini savunanların, modern insanın (homo-sapiens dedikleri!) 350.000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylediklerini göz önünde bulundurursak olaya şüpheci bir bakış açısıyla yaklaşmakta fayda vardır. Bulunan en eski fosiller nesli tükenmiş başka bir hayvan türüne de ait olabilir. Ancak zeka ürünü aletleri yapabilecek veya sıradışı aletleri kullanabilecek bir hayvan (veya uzaylı) türü olmadığını düşünürsek, bulunan taş aletler ve bırakılan izler insanlara ait olmalıdırlar. Dolasıyla insanlık tarihinin çok eskilere uzandığını kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İnsanlığın başlangıcı konusunda çok farklı değerlendirmeler de yapılmıştır. --M.Ö. 35000, M.Ö. 650000 vb.-- Elde edilen bilimsel veriler ışığında insanlık tarihinin 14-15 milyon yıl kadar öncelere uzandığını söyleyebiliriz. Ancak yanılma ihtimaline karşı 350.000 yıl öncesini de eklememiz uygun olacaktır.)

Hz. Nuh (a.s.) M.Ö. 4000'li yıllarda (Bazı kaynaklarda ise M.Ö. 5000 olarak değerlendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinde Hz. Nuh'un kavminin arasında 950 yıl kaldığı belirtilmektedir. Görünen o ki, geçmişte atalarımızın yaşam süreleri, 75-80 yıldan çok daha uzundu. )

Hz. İbrahim (a.s.) M.Ö. 2100'lü yıllarda (Bazı kaynaklarda ise M.Ö. 1700 olarak değerlendirilmektedir)
Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.), Hz. İbrahim'in peygamber olan iki oğludur. Hz. Yakup (a.s.), Hz. İshak'ın oğludur ve onun oniki oğlundan birisi de Hz. Yusuf (a.s.)'dır. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise Hz. İsmail'in soyundandır.

Hz. Musa (a.s.) M.Ö. 1700'lü yıllar (Bazı kaynaklarda ise M.Ö. 1300'lü yıllar olarakta değerlendirilmektedir)

Hz. Davud (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) M.Ö. 900'lü yıllar

Hz. İsa (a.s.)'ın doğumu, miladi takvimin başlangıcıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) 571-632


* Bilimsel veriler ışığında, daha doğru bir bilgi edinildiğinde sayfada güncellemeler yapılabilir.
** Bazı bilim adamlarının tespit ve tahminlerine dayalı verilerdir, kesinlik içermez.
*** En doğrusunu Allahu Teala bilir.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi