Hasta Ziyareti

Sevbân (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Müslüman, Müslüman kardeşine hasta ziyaretinde bulunduğu vakit Cennet bahçelerinde meyve topluyor demektir.”
(Buhârî, Merda: 4)

Hz. Ali (r.a.) dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)’den duydum şöyle buyurmuştu:
“Bir Müslüman diğer bir Müslüman’ı hastalandığında sabahleyin ziyarette bulunursa yetmiş bin melek akşama kadar o kimsenin bağışlanmasına dua ederler. Eğer akşam vakti ziyaret ederse yine yetmiş bin melek o kimseye sabaha kadar bağışlanması için dua ederler ve o kimse için Cennet’te hazırlanmış meyveler vardır.”
(Ebû Dâvûd, Cenaiz: 3; İbn Mâce, Cenaiz: 2)
Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir.

Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, Cibril, Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve “Ey Muhammed hasta mısın? Bir şikayetin var mı? dedi. Peygamber (s.a.v.)’de “Evet” deyince; Cibril: “Allah’ın adıy ila sana zarar veren her şeyden her şahıs ve hased eden her gözden, senin korunmanı isterim. Yine Allah’ın adıyla senin korunmanı isterim. Allah sana şifalar versin” diye dua etti ve böylece dua edilmesini öğretmiş oldu.
(İbn Mâce, Tıp: 36)

Abdulaziz b. Suheyb (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Ben ve Sabit, Enes’in yanına gitmiştik. Sabit dedi ki: “Ey Ebû Hamza biraz rahatsızım” Bunun üzerine Enes: “Rasûlullah (s.a.v.)’in okuduğu şekilde sana okuyayım mı? Sabit’te “Evet” dedi. Bunun üzerine Enes: “Allah’ım, ey insanların Rabbi, hastalık ve sıkıntıların gidericisi şifa ver sen şifa verensin senden başka şifa veren yoktur, öyle bir şifa ki hiçbir hastalık bırakmasın” duasını yaptı.
(Buhârî, Merda: 20; Ebû Dâvûd, Tıp: 19)

Ebû Saîd el Hudrî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ölecek durumdaki hastalarınıza; “Lailahe illallah” sözünü söylemelerini telkin ediniz.”
(Müslim, Cenaiz: 1; Ebû Dâvûd, Cenaiz: 15)

Ümmü Seleme (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v.) bize şöyle buyurdu: “Hasta veya ölecek bir kimseye geldiğinizde hayır söyleyin çünkü melekler sizin söyleyeceklerinize Amin diyeceklerdir.”
(Müslim, Cenaiz: 2; Ebû Dâvûd,Cenaiz: 15)

Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Başına bir felaket gelene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kimseye felaket gelen (ve sabreden) kimseye verilecek sevâbın aynısı vardır.”
(İbn Mâce, Cenaiz: 56)
Tirmîzî: Bu hadis garibtir.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Hadis-i Şerifler