Tesbih Namazı

Tesbih namazı, bütün vücutla yapılan en büyük tövbe ve istiğfarlardan biridir. Resul-i Ekrem (s.a.v.), amcaları Hz. Abbas'a (r.a.) hitaben tesbih namazı ile alakalı şöyle buyurmuşlardır:
"Ey amca! Sana on çeşit günahını silecek şeyi haber vererek ikram etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günahının evveli ve ahiri, yenisi ve eskisi, hata ile ve kasden yapılanı, küçüğü ve büyüğü, gizlisi ve aşikar olanı mağfiret edilmiş olsun. Dört rekat namazı kılarsın... Gücün yeterse bu namazı her gün kıl. Her gün kılamazsan her hafta kıl, her hafta kılamazsan ayda bir kere kıl. Onu da yapamazsan senede bir, onu da yapamazsan ömründe bir kere kıl."

Tesbih namazı 4 rekattir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:
"Subhanellahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azim"

Bu tesbih namaz içinde şu kadar okunur:
15 kere, Subhaneke'den sonra (Fatiha'dan önce),
10 kere, zamm-ı sureden sonra,
10 kere, rükuda (tesbihlerden sonra),
10 kere, rükudan kalkınca ayakta (kavmede),
10 kere, birinci secdede,
10 kere, iki secde arasındaki oturuşta,
10 kere, ikinci secdede (tesbihlerden sonra).

Her rekatte okunan tesbihlerin adedi 75'tir.
Birinci kadede (oturuşta) tahiyyattan sonra Salli ve Barik, üçüncü rekate kalkınca önce Subhaneke okunur.
Tesbih namazı kılınması teşvik edilmiş bir namazdır. Namaz sırasında meydana gelebiecek hatalar sehiv secdesi ile telafi edilmeye çalışılır. Sehiv secdesi esnasında ilave tesbih okunmasına gerek yoktur. Bunu alışkanlık haline getirmek müstehaptır. Kılmasını bilmeyenlerin istifade etmesi maksadıyla cemaatle de kılınabilir.

Bazı rivayetlerde namazın tesbihi "Subhanellahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" olarakta geçmektedir. Bu şekilde de kılınabilir. Ancak "La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil-azim" zikri iyi halin korunmasını ve belaların defedilmesini sağlayan çok önemli bir zikirdir. Bu zikri eklemek hem dünyada hem de ahirette bizim yararımızadır.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi