Seyyidü'l-İstiğfar

İmam-ı Azam (r.a.), vasiyetnamesinde istiğfarı tavsiye etmiş ve akşam sabah seyyidü'l-istiğfarı okumanın cennete girmeye vesile olduğunu rivayet etmiştir. (Şerhu Dürri Yekta)

Seyyidü'l-İstiğfar :
"Allahümme ente'l-Melikü'l-Hayyüllezi la ilahe ente. Ente Rabbi, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü, ebuü leke bini'metike aleyye ve ebuü bizenbi, fağfirli zünubi, feinneke la yağfiru'z-zünube illa ente"
Anlamı:
“Allah’ım sensin benim Rabbim, senden başka gerçek ilah yok. Beni yarattın ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözüm ve senin va’din üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. İşte verdiğin nimetlerle senin huzurundayım günahlarımla huzurundayım. Beni affet çünkü günahları ancak sen affedersin.”


İlgili hadis-i şerifi de size aktaralım:
Şeddâd b. Evs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.): “İstiğfar etmenin en güzelini sana öğreteyim mi?” buyurdu ve: “Allah’ım sensin benim Rabbim, senden başka gerçek ilah yok. Beni yarattın ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözüm ve senin va’din üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. İşte verdiğin nimetlerle senin huzurundayım günahlarımla huzurundayım. Beni affet çünkü günahları ancak sen affedersin.” Sizden her kim bunu akşamleyin söyler sabaha varmadan da ölürse Cennet kendisine vâcib olur. Sabah söyler ve akşama varmadan da ölürse yine o kimseye Cennet vâcib olur. (Buhârî, Deavat: 27; Nesâî, İstiaze: 17)
Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu konuda Ebû Hüreyre, İbn Mes’ûd, İbn Ebza ve Büreyde’den de hadis rivâyet edilmiştir.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi