Salavatlar

Aleyhisselam
Manası: Allah'ın selamı, onun üzerine olsun

Aleyhissalatu vesselam
Manası: Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun

SallAllahu aleyhi ve sellem
Manası: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası: Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Hz. Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle (Rahmet et, selamet ver)

Allahumme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti
Manası:Ey Allah'ım! Hz Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut'a) indir

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Manası: Ey Allahım! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S A V) aline ve ashabına salatu selam eyle


Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi'adedi ilmike
Manası: Ey Allahım! efendimiz Hz Muhammed'e (S A V) ve efendimiz Hz Muhammedin (S A V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira
Manası: Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S A V) salat ve selam eyle O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain
Manası: Allahım! Hz Muhammed'e(S A V) , Hz Adem, Hz Nuh,Hz İbrahim,Hz İsa(A S V) ve bunların arasında (gelip geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle


Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati
Manası: Allahım! kulun ve Resulun Hz Muhammed'e salat (Rahmet) et Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi