Mutluluk

Farabi için mutluluk duyusal hazların ötesindedir. Mutluluk bir his değil, haldir; yani varoluşşsal bir durumdur. Mutlu olmak, eşyanın hakikatine ulaşmakla mümkündür. Bu manada mutluluk mahsus(hislerle elde edilebilen birşey) değil, makuldür(yani akıl ve tefekkür yoluyla elde edilir). Çünkü mahsus olan geçicidir, sınırlıdır. Dahası sınırlı olduğu için her zaman paylaşıma açıktır. Tarih sınırlı kaynakların paylaşımı için yapılan savaşlarla doludur. Oysa akli ve makul olan paylaşıldıkça azalan birşey değildir. Akla taalluk eden bir hal olarak mutluluk ne kadar yayılırsa, paylaşım alanı o kadar yaygınlaşır.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi