Allahu Teala'nın Affetmesi

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:
Resulullah (s.a.v.), Aziz olan Rabbimizden naklen bir kudsi hadiste şöyle buyurmuşlardır:
"Bir kul günah işler ve 'Ya Rabbi günahımı affet' der.
Allahu Teala:
'Kulum bir günah işledi ve "Allah'ım günahımı affet" dedi. Kulum işlediği günahın ardından günahları bağışlayan veya günaha karşı ceza veren bir Rabbi olduğunu hatırladı' buyurur.
Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve 'Ey Rabbim, günahımı affet' der.
Allahu Teala, 'Kulum işlediği günahın ardından günahları bağışlayan veya günaha karşı ceza veren bir Rabbi olduğunu bildi' buyurur.
Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve 'Ey Rabbim, günahımı affeyle' der.
Allahu Teala : 'Kulum işlediği günahın ardından günahları bağışlayan veya günaha karşı ceza veren bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, seni affettim' buyurur."
(Buhari, Tövbe:35; Müslim, Tövbe:39)


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi