Gece Namazı

Allah Resulu sav şöyle buyururlar:
-'Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece kalkarak kılınan namazdır.'

Yine Allah Resulu sav buyururlar ki:
'Cebrail as geldi ve şöyle dedi:"Hiç şüphe yok ki müminin şerefi ve değeri teheccüd namazındadır."

Amr bin Abese ra şöyle anlatır:
-Ey Allahın Resulu! Vakitler içinde Allaha yakınlık bakımından diğerlerine göre daha faziletli olan bir vakit var mıdır? diye sordum
-'Evet,Rabbin kula en yakın olduğu vakit,gecenin son kısmının ortasıdır.Eğer o saatte Allahı zikreden kimselerden olmaya gücün yeterse ol! Çünkü namaz (o saatte) meşduddur.(melekler o esnada hazır bulunurlar)' buyurdu.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Gecenin son üçte biri kalınca Rabbimiz dünya semasına iner ve şöyle der: Bana duâ eden var mı duâsını kabul edeyim. Benden isteyen var mı? Kendisini bağışlayayım.”
(Buhârî, Cuma: 27; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 17)

Ebû Umâme (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e şöyle denildi:
“Ey Allah’ın Rasûlü! Duâların hangisi daha makbuldür?” Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Gecenin son yarısında ve farz namazlardan sonra yapılan duâlar.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)
Tirmizî: Bu hadis hasendir. Ebû Zerr ve İbn Ömer’den Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Gecenin son yarısı ki onda yapılan duâ daha değerli ve daha ümid vericidir veya benzeri bir ifade kullandı.”

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Gecenin ilk üçte biri geçince Allah dünya semasına inerek şöyle buyurur. Mülkün sahibi, otorite benimdir, kim bana dua ederse karşılığını veririm, kim benden isterse ona veririm. Kim benden bağışlanma isterse onu bağışlarım bu durum sabaha kadar böylece devam eder.”
(Dârimî, Salat: 168; Müslim, Salat-ül Müsafirîn: 24)
Tirmîzî: Bu konuda Ali b. ebî Tâlib ve Ebû Saîd el Hudrî, Rifâa el Cühenî, Cübeyr b. Mut’im, İbn Mes’ûd, Ebû’d Derdâ, Osman b. ebil As’tan da hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Bu hadis Ebû Hüreyre’den değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir. Yine Ebû Hüreyre’den “Gecenin üçte biri kalınca...” şeklindeki rivâyeti de vardır ki rivayetlerin en sahihi budur. *

Hasan Basri Hazretlerine sordular:
-Gece namazı kılanların yüzleri neden güzel ve nurlu olur?
Şöyle buyurdu:
-'Çünkü onlar Rahman ile başbaşa kalmışlardır'


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM Bilgi