Hz. Ömer'in Niyazı

Hz. Ömer (r.a.), hicretin 23. yılında Hac yapmıştır. Bu hac sırasında ellerini açıp şöyle dua ettiği rivayet edilir:
"Ya Rabbi! Yaşım ilerledi, gücüm azaldı, tebam çok genişledi. Artık kayba uğramak ve aşırı gitmek olmaksızın beni kendine al"

Yaklaşık on yıl ve altı aylık bir hilafetten sonra Hz. Ömer (r.a.) efendimiz, bir gün sabah namazını kıldırırken zerdüşt bir köle tarafından şehit edildi. Bu suikast, ne yazık ki haram aylarda yapılmıştı. Hz. Ömer (r.a.), suikasttan sonra üç gün daha yaşamış, çektiği acılara rağmen bu üç gün süresince ümmete tavsiye ve nasihatlerde bulunmuştur.

Allahu Teala (C.C.), Hz. Ömer (r.a.) efendimizden razı olsun ve ona rahmet etsin. Bizleri de şefaatine nail eylesin.

Paylaşın:


Paylaşım tarihi:
ANA SAYFA İSLAM HZ. ÖMER (R.A.)