Kul Hakkı

Hz.Ömer vefatından birkaç gün önce yakınlarını toplayıp sorar:
- Bende hanginizin hakkı var ise söyleyin de ödeyeyim!..
Herkes şaşırır ve derler ki:
- Ne hakkımız olabilir ki?
Fakat Hz.Ömer'in kölesi olan Mugiyre cevap verir:
- Benim var efendim! Bir zaman hiçbir kabahatim yok iken, kulağımı
çekmiştiniz.
- Haydi gel, sen de benim kulağımı çek!..
Oradakiler itirazda bulunurlar. Hz.Ömer mani olur:
- Gel!.. Gel!.. Çek kulağımı!..
Hz.Mugiyre kulağını okşar gibi çekip bırakır. Hz.Ömer sorar:
- Neden daha kuvvetli çekmezsin ey Mugiyre?
O da şöyle cevap verir:
- Korkuyorum ki, ben daha fazla çekersem, bu sefer de ben sana borçlu olurum!

Paylaşın:


Paylaşım tarihi:
ANA SAYFA İSLAM HZ. ÖMER (R.A.)