Akrabasının Kötü Talebi

Bi̇r akrabası Hz. Ömer'in (r.a.) yanına geli̇r. Hz. Ömer'den yardım i̇stemek ni̇yeti̇ndedi̇r. Adam, Hz. Ömer'e "Bana hazi̇neden para veri̇p yardım eder mi̇si̇n?" der. Hz. ömer ayağa kalkıp adamı kovar, hem de kovalarcasına. Arkasından da bağırır. "Sen benden ne i̇stedi̇ği̇ni̇n farkında mısın? Sen beni̇m hai̇n bi̇r i̇dareci̇ olmamı mı i̇sti̇yorsun?". Aradan zaman geçer. Hz. Ömer bu yakınını buldurur. Sonra kendi̇ i̇mkanlarıyla ona yardım eder. Lakin devleti̇n parasını bu işlerde kullanmaz ve kullandırmaz.

Paylaşın:


Paylaşım tarihi:
ANA SAYFA İSLAM HZ. ÖMER (R.A.)