Vefatının Yaklaşması

Ebû Hureyre'den rivayettir: Cebrail (a.s.), Peygamber'e Kur'ân-ı Kerim'i her sene bir defa arzederdi. Peygamber'in vefat ettiği yıl içinde O'na iki defa arzetti. Peygamber her sene on gün itikâf ederdi. Ruhunun kabzolunduğu yılda ise yirmi gün itikâfa girdi. (Buhari)

Mesrûk, Aişe'den; o da Fâtıma aleyhisselâm'dan şöyle demiştir: Peygamber bana gizlice şöyle söyledi: "Her sene Cebrail (a.s.), Kur'ân-ı Kerim'i benimle bir kere mukabele ederdi. Bu sene iki defa mukabele eyledi. Öyle sanıyorum ki, ecelim yaklaşmıştır" (Buhari)


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. MUHAMMED (S.A.V.)