Fitneden Kurtuluş Yolu: Allah'ın Kitabına Sarılmak

Haris bin el-A'ver (r.a.) anlatıyor:
Mescide uğramamıştım. Baktım ki insanlar birtakım meselelere dalmış konuşuyorlar. Hemen Hz. Ali'nin (r.a.) yanına vardım ve "Ey müminlerin emiri, görmüyor musun? İnsanlar dedikoduya dalmışlar" dedim.

Hz. Ali, "Gerçekten öyle mi?" dedi. "Evet" dedim. Hz. Ali "Ben Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: 'Dikkat ediniz! Bir fitne meydana gelecektir.'

Ben, 'Ya Resulullah! Bu fitneden kurtuluş yolu nedir?' dedim. Resulullah:

' Allah'ın kitabına sarılmaktır. O kitapta sizden öncekilerle sonrakiler hakkında bilgiler vardır. Aranızdaki meselelerle ilgili hükümler vardır. O hakla batılı, doğru ile yanlışı ayıran bir hakemdir. Onda boş söz yoktur. Kim, onun hükümlerine karşı gelerek terk ederse, Allah o kimsenin boynunu kırar, perişan eder. Kim ondan başka bir kurtuluş yolu ararsa, Allah onu saptırır. O, Allah'ın sağlam bir ipidir. O, hikmet dolu sözlerdir. Dosdoğru bir yoldur. O, heva ve heveslerin hakikatten saptıramadığı, dillerin onu karıştırmadığı, ilim adamlarının doymadığı, fazla tekrarlamakla usandırmayan ve insanı hayrete düşüren yönleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. O öyle bir kitaptır ki; cinler onu dinledikleri zaman, 'Biz doğruluğu gösteren, hayret verici mucizeler , hakikatlerle dolu bir kitabı dinledik ve iman ettik' derler. Kim ona dayanarak konuşursa doğruyu bulur. Kim onunla amel ederse mükafatını görür. Kim ona dayanarak hükmederse adaleti bulur. Kim ona çağırılırsa kendisine doğru yol gösterilmiş olunur. '

Hz. Ali, "Ey Aver, bu sözleri al ve sahip ol" dedi. (Tirmizı, Fezail Kur'an: 14)Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. MUHAMMED (S.A.V.)