Peygamberimizin Ahlakı

Hz. Âişe validemiz (ra) anlatıyor:
"Resulullah'ın (s.a.v.) ahlakı Kur'an'dı. Resulullah şahsı için hiçbir zaman kin tutmaz ve intikam almazdı. Bir şeye kızarsa,ona, Kur'an kızdığı için kızardı. Bir şeyi beğenirse Kur'an onu beğendiği için beğenirdi."

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir:
“Rasûlullah (s.a.v.), hastayı ziyaret eder, cenazede bulunur, (Deve at varken bile) eşeğe bile biner, bir kölenin davetine bile icabet eden bir alçak gönüllülüğe sahibti. Hatta Benî Kurayza günü yuları ve semeri hurma lifi ve ipten örülmüş bir eşeğe binmişti.”
(İbn Mâce, Zühd: 16)
(Tirmîzî: Bu hadis sadece Müslim’in, Enes’den yaptığı bu rivâyetiyle bilmekteyiz. Müslim el A’ver’in hadis konusunda zayıf olduğu söylenir. Müslim b. Keysân’da denilen bu kimse hakkında ileri geri konuşulmuş olup kendisinden Şu’be ve Sûfyân el Melaî hadis rivâyet etmiştir.)


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. MUHAMMED (S.A.V.)