Affediciliği

Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke'yi fethe çıkan ordusunun şehre yaklaştığını öğrenen Mekke müşriklerinin içini bir korku sardı. Mekke'nin eski reisi Ebu Süfyan yanına iki kişi daha alarak ordu hakkında bilgi edinmek istedi. Ancak yolda giderken müslüman askerleri tarafından yakalandı. Peygamberimizin amcası Hz. Abbas (r.a.) onu ellerinden alarak peygamberimizin huzuruna getirdi.

Ebu Süfyan, müslümanlara her türlü işkence ve eziyeti yapmaktan geri kalmamıştı. Peygamberimize karşı yapılan birçok düşmanca hareketin başında o bulunuyordu. Kureyş'in başına geçerek müşriklleri devamlı müslümanların aleyhine kışkırtıyor, ordu kurarak savaşa hazırlıyordu. Uhud ve Hendek Savaşları'nda müşrik ordusunda başkumandandı. Bu savaşlarda pek çok müslümanı şehit etmişti. İşte böyle bir müşrik reisi peygamberimizin karargahına getirildi. Bir gece bekledikten sonra da İslam'ı kabul etti. Peygamberimiz kendisine yaraşan büyüklüğü gösterdi. Onu affetti. Bununla da kalmayarak, ona bazı imtiyazlar verdi. "Ebu Süfyan'ın evine kim girerse güvendedir" dedi. Peygamberimizin affı sayesinde baş düşman, dostlar sınıfına geçti.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. MUHAMMED (S.A.V.)