Af Dilemedi

Hz. Âişe validemiz (ra) anlatıyor:
"Hz. Peygamber (sav) 'e câhiliye devrinde yaşayan ve iyilikleriyle meşhur olan Abdullah b. Cüdan'dan bahsettim. Onun, misafirlerine ikramda kusur etmediğini, akrabalarının hukukunu görüp gözettiğini, köle azat ettiğini, miskinleri doyurduğunu, komşularına iyilikten geri durmadığını anlattım. Bu yaptıklarının âhirette bir olup olmadığını sordum. Hz. Peygamber (sav) 'Hayır bir olmayacaktır. Çünkü o, bir gün olsun 'Rabbim beni affet!' demedi buyurdu."
(Müslim, İman)


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. MUHAMMED (S.A.V.)