Kıymet Bilmek

Enes b. Malik anlatıyor:
"Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. Sahabeler Allah Resulü'nün (s.a.v.) etrafını çevirmiş onu dinliyorlardı. O sırada Hz. Ali (r.a.) içeri girdi. Durup selam verdi. Oturmak için etrafına bakarken Allah Resulüi sahabelerden kim yer verecek diye onların yüzüne bakıyordu. Hz. Ebu Bekir (r.a.), Resulullah'ın sağında oturuyordu. Hz. Ali'nin bakındığını görünce hemen yanında bir yer açtı:'Buraya gel ey Hasan'ın babası' diye yanına çağırdı. Hz. Ali gidip onunla Allah Resulü'nün arasına oturdu. Allah Resulü buna çok sevindi. Sevinci yüzüne yansıdı. Hz. Ebu Bekir'e dönerek:
'Ey Ebu Bekir! Fazilet ehlinin kıymetini en fazla fazilet ehli bilir' buyurdu."
(Muhibbü't-Taberi, Riyadü'n-Nadre, 2/119)

Allah Resulü, sevdiği birçok kişi için "Onu seven beni sevmiş, ona kızan bana kızmış olur" buyurmuştur. Efendimiz gibi onun sevdiklerini de çok seven Hz. Ebu Bekir, Hz. Fatima ile bir konuda anlaşamayınca onun gönlünü almak için çırpınarak:
"Vallahi Allah Resulü'nün akrabalarını memnun etmek, onları ziyarete gidip sıla-i rahim yapmak, beni kendi akrabalarımı memnun etmekten, onları ziyaret etmekten daha çok sevindirir" demişti.
(Buhari, Fedailü's-Sahabe)

Paylaşın:


Paylaşım tarihi:
ANA SAYFA İSLAM HZ. EBU BEKİR (R.A.)