Helal Rızkı Terketmek

Bir gün Hz. Ali r.a. mescide gitmişti. Yanındaki atını mescidin civarında bulunan bir adama "Atımı tutuverir misin?" diyerek teslim etti. Ne var ki adam, o mescide girince, hırs ve tamah gösterip atının gemini almış ve atı kendi haline bırakıp savuşup gitmişti.
Hz. Ali ise bir müddet sonra mescitten çıktı. Adam atını tuttuğu için ona iki dirhem vermeyi tasarllamıştı. Fakat bir de ne görsün; adam kaybolmuş, at ise gemsiz olarak durmaktaydı. Gemsiz atına bindi ve yola koyuldu. O iki dirhemi de yardımcısına verdi ve bir gem alıp gelmesini söyledi.
Yardımcısı gitti, bir gem alıp geri geldi. Hem de hırsızın Hz. Ali'den çalmış olduğu atın gemini. Hz. Ali çalınan gemin geri gelldiğini görünce hayrete düşmüş ve şşöyle demişti:
"Kul sabrı terk etmek suretiyle kendini helal rızktan mahrum eder. Bununla birlikte kendisine ne takdir edilmişse onu bulur. Daha fazlasını bulamaz."
Demek harama giren çok kazanmış olmuyor. Allah ne takdir etmişse yine ona kavuşuyor. Üstelik helal kazancı bırakıp harama girdiği için de günah kazanmış oluyor.


Paylaşın:


Paylaşım tarihi:

ANA SAYFA İSLAM HZ. ALİ (R.A.)