wesside-ng Komutu

Açık ağlar için web şifre çözücüsü. Numaralama tekniği kullanarak dakikalar içerisinde WEP şifrelerini ele geçiren bir sihirbazdır. İlk önce ağı teşhis eder, sonra iletişime geçer. PRGA verilerini ve Ip ağ durumunu saptar. ARP talebini gönderir ve sonunda WEP şifresini çözer.

Örnek kullanım:
wesside-ng -h


Parametreleri:
-h : Yardım konusunu görüntüler.
-i <kablosuz ağ adı> : Kablosuz ağ adı girilmesi zorunludur.
-n <ip adresi> : Şifre sahibinin Ip adresi opsiyonel olarak girilebilir.
-m <kendi ip adresimiz> : İstenirse yazılabilir.
-a <kaynak mac adresi> : Zorunlu değildir, opsiyonel olarak girilebilir.
-c : Şifreyi çözme emridir. Control-c yapılırsa program durdurulur.
-p <min PRGA> : İstenirse toplanacak minumum PRGA bilgisi byte cinsinden yazılır. Öntanımlı olarak 128 byte'tır.
-v <hedef Mac adresi> : Şifresi kırılacak kablosuz ağın bağlantı noktası Mac adresi opsiyonel olarak yazılabilir.
-t <başlangıç> : Öntanımlı olarak wesside-ng, PTW motoru ile tüm Ivs numaralarını kontrol eder. İstenirse özel Ivs numaraları tek tek girilerek özelleştirme yapılabilir. Tekrar başlangıçta PTW motoru tarafından her Ivs kontrol edilecektir.
-f <kanal> : Öntanımlı olan 11 kanalıdır. İstenirse daha belirgin olan tarama kanalına müsaade edilebilir.Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar