more Komutu

Ekranda görüntüleme esnasında verilen komutun çıktısını daha dikkatli inceleyebilmek amacıyla sayfa sayfa görüntüleme özelliği sağlayan komuttur. Bu versiyonu özellikle basit kullanım içindir. less komutu, more komutuna ek özellikler de sağlayan daha gelişmiş bir diğer komuttur. more komutu, mevcutlarsa MORE, SHELL ve TERM ortam değişkenlerini kullanır. more için interaktif kontroller vi tabanlıdır. Boşluk(space) tuşu ile bir sonraki sayfa görüntüsüne geçebilir, q tuşu ile de çıkış yapabilirsiniz. h tuşu da kontrol tuşları hakkında yardımı görüntüler. Parametreleri more komutundan sonra belirtilir. Fakat komut satırının ilk parametreleri, more komutunun parametrelerinin üzerine yazar.

Temel kullanım şekli:
more dosya


Örnekler:
more aaa.txt
aaa.txt dosyası sayfa sayfa görüntülenir.

lspci -vv | more
lspci -vv komutunun çıktısı sayfa sayfa görüntülenebilecektir.

cat aaa.txt | more
aaa.txt dosyasının içeriği sayfa sayfa görüntülenebilecektir.

help more
Yardım ekranı görüntülenir.

Parametreleri:
-num
Satır olarak num yerine yazılacak sayı kadar sayfa başı görüntü belirlenir.
lspci -vv | more -60
Çıktıyı 60 satırlık birimler halinde görüntüler.

-d
more sayfa sonunda şu mesajı verecek: "[Press space to continue, 'q' to quit.]".
lspci -vv | more -d

-l
more genellikle ^L (form feed) özel bir karaktermiş gibi hareket eder ve bu içerikteki herhangi bir satırdan sonra durur. -l parametresi bu davranışı engeller.

-f
Satır sayılarının dikkate alınmasından daha mantıksal sayım yaptırır. (uzun satırların dikkate alınmama durumu gibi).

-p
Kaydırma yapmaz. Bunun yerine bütün ekranı temizler ve teksti görüntüler.

-c
Kaydırma yapmaz. Bunun yerine, üstten her bir ekranı boyar, görüntülenen geriye kalan her bir satırı temizler.

-s
Çoklu boş satırları tek satıra indirerek çıktı verir.
lspci -vv | more -s

-u
Karakterlerin altçizgilerini göstermeden çıktı verir.

+/string
Bu parametre her bir dosya görüntülenmeden önce aranacak olan bir dizgeyi (string) tanımlar.
cat zzz.txt | more +/ff
zzz.txt dosyasının içinde ff olarak bir dizge mevcutsa görüntüler. Yoksa bulanamadığı mesajını verir.

+num
num yerine girilen sayı kadar satır sonra görüntüleme başlar, yani belirtilenden bir eksik en baştaki satırlar atlanır, gösterilmez.
lspci -vv | more +10

-V
Versiyon bilgisi görüntülenir.
more -V

***************************************************************************
Linux Mint 15 dağıtımındaki more (util-linux 2.20.1) için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar