lspci Komutu

PCI aygıtlarını listele komutudur. Bu komut, sistemdeki bütün PCI aygıtları ve onlara bağlı diğer araçlar ile ilgili bilgi verir. PCI konfigürasyonunun bir kısmı sınırlıdır, ancak yetkili kullanıcı (root) olarak bilgi alabilirsiniz, komut yine de en iyi çıktıyı sağlamaya çalışır. Bazı parametrelerle kullanımında çıktıları oldukça karışıktır ve sadece konunun uzmanları için anlam ifade eder. Bu gibi karmaşık çıktıları anlayabilmek için bilgisayarınızın pci özelliklerini bilmeniz veya /usr/include/linux/pci.h ve header.h dosyalarından bilgi edinmeniz gerekebilir.

Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
lspci [options]

Temel kullanım şekli:
lspci

Parametreleri:
Temel Görüntüleme Modları (Basic Display Modes) :
-m
PCI aygıt verilerini geçmişe dönük bağdaştırılacak şekilde kabuk betiklerinde kolayca kullanılabilecek formda görüntüler. Aşağıda basit format konusunda detaylı anlatımı bulabilirsiniz.

-mm
PCI aygıt verilerini betik(script) tarafından kolayca ayrıştırılacak şekilde makinenin okuyabileceği formda görüntüler. Aşağıda detaylı anlatımı bulabilirsiniz.
lspci -mm

-t
Yollar, köprüler, aygıtlar ve bunlar arasındaki bağlantıları gösteren ağaç yapılı bir diagram gösterir.

Görüntüleme Parametreleri (Display Options) :
-v
Bütün aygıtlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar.

-vv
-v parametresinden daha ayrıntılı bilgi verir. Bu parametre ile faydalı sayılan tüm bilgiler görüntülenebilir.

-vvv
En ayrıntılı bilgi seçeneğidir. Tüm bilgilerin dökümünü yapar.

-k
Çekirdeğin(kernel) kontrol ettiği tüm aygıtları gösterir, hatta kontrol edilebilir çekirdek modüllerini de. 2.6 ve üstü çekirdek -v parametresi normal modunda verildiğinde otomatik olarak çıktısı verilir.

-x
PCI ayar alanının ilk 64 veya 128 baytlık kısmını (CardBus köprüleri için) onaltılık(hexadecimal) biçimde gösterir. Sürücü hataları ve lspci uygulamasının kendi hatalarını ayıklamak için oldukça yararlıdır.

-xxx
PCI yapılandırma alanının tamamını onaltılık düzende görüntüler. Yapılandırma alanının (config space) bazı kısımları okumaya kalkışıldığında aygıt çöktüğü için, bu seçenek sadece root kullanıcıya tahsis edilmiştir.

-xxxx
PCI-X 2.0 ve PCI Express yolları üzerinde mevcut ek 4096 bayt PCI yapılandırma alanını onaltılık biçimde gösterir.

-b
Veri yolu merkezli görünüm kipi.(Bus-centric view) Çekirdek tarafından algılanan IRQ numaraları ve adresleri yerine PCI veri yolunda bulunan kartlar tarafından algılanan IRQ numara ve adreslerini görüntüler.

-D
Daima PCI alan (domain) numaralarını gösterir. O numaralı alana(domain 0) sahip makinaları öntanımlı olarak saklı tutar.
lspci -D
Satır başlarında sırasıyla alan (domain; 0000'dan ffff), veriyolu (bus; 00'dan ff), yuva (slot; 00'dan 1f), fonksiyon (function; 0'dan 7) bilgileri görüntülenir.
Kimliklerin Dönüştürülmesi Kontrol Parametreleri
(Options to control resolving ID's to names)

-n
PCI kimlikleri veri tabanına bakmadan, PCI satıcısı (vendor) ve aygıt kodlarını numara biçiminde gösterir.
lspci -n

-nn
PCI satıcısı (vendor) ve aygıt kodlarının her birinin numara ve adlarını birlikte gösterir.

-q
Eğer bir aygıt pci.ids dosyasında bulunamıyorsa PCI ID merkezi veritabanına sorguda DNS kullandırır. Eğer DNS sorgusu başarılı olursa, sonuç ~/.pciids-cache dosyasına kaydedilir ve sonraki çağrıların içinde tanımlanır, hatta -q artık kullanılmayacaksa da. Lütfen bu anahtarı sadece veritabanı sunucusuna aşırı yüklenilmesini önlemek uyarısıyla birlikte otomatik betiklerin içinde kullanın.

-qq
-q parametresi gibidir, fakat yerel arabellek resetlidir.

-Q
Yerel olarak tanımlanmış girişler için bile merkezi veritabanını sorgular Bu parametreyi sadece görüntülenen girişin yanlış olduğundan şüphele- nirseniz kullanın.

Aygıt Seçimi İçin Parametreler
(Options for selection of devices)


-s [[[[]:]]:][][.[]]
Sadece belirtilen alan [Aslında makineler birkaç sunucu köprüsüne (host bridges) sahiptirler. Ya genel numaralı veriyolu alanını ya da onların her biri kendisinin sahip olduğu PCI alanını adresleyerek paylaşırlar; alanlar 0'dan ffff'ye kadar isimlendirilebilir], yol (00'dan ff'ye), yuva (00'dan 1f'ye) ve işleve (0'dan 7'ye) sahip aygıt görüntülenir. Aygıt adresinin her bir bölümü atlanabilir veya "*" şeklinde, "herhangi bir değer" anlamına gelecek şekilde, düzenlenebilir. Bütün numaralar onaltılık düzendedir. Örneğin; 0: , 0 numaralı taşıtta bulunan bütün aygıtlar; 0 , herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının bütün işlevleri; 0.3 herhangi bir taşıtta bulunan 0 aygıtının üçüncü işlevi ; .4 , her bir aygıtın sadece dördüncü işlevidir.

-d []:[]
Sadece belirtilen satıcı ve aygıt numarasına sahip aygıtları görüntüler. Her iki kimlik numarası onaltılıktır ve -nn parametre çıktısıyla görüntülenebilirler. Her iki kimlik değeri "*" şeklinde de belirtilebilir("*": herhangi bir değer).
lspci -d *:*

Diğer Parametreler:
-i
PCI kimlikleri veritabanı olarak, /usr/share/hwdata/pci.ids yerine belirtilen dosya(file) kullanılır.

-p
Çekirdek modülleri tarafından kontrol edilen PCI ID'lerin haritası (map) olarak belirtilen dosya (file) kullanılır. Öntanımlı olarak lspci, '/lib/ modules/kernel_version/modules.pcimap' i kullanır. Bu parametre sadece yeterli modül araçlarına sahip Linux sistemlerde uygulanabilir.

-M
Hatalı ayarlanmış köprüler arkasındaki aygıtlar ve benzerleri dahil, bütün PCI aygıtların taranmasını sağlayan veriyolu haritalama modunu çalıştırır. Bu parametre sadece direkt donanım giriş modunda (hardware access mode) anlamlı sonuçlar verir. Genellikle yetkili kullanıcı (root) hakları gerektiren bir parametredir. Kullanımı tehlikeli olabilir.

--help
Yardım ekranı görüntülenir.
lspci --help

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
lspci --version

PCI Giriş Parametreleri (PCI Access Options)
PCI araçları, PCI kartları ile haberleşmek için PCI kütüphanesini (lib) kullanırlar. Aşağıdaki parametreler kontrol sağlamak için kullanılabilirler:

-A
Kütüphane, PCI donanımı için birçok giriş metodunu destekler. Öntanımlı olarak mevcut ilk giriş metodu kullanılır. Fakat bu parametre ilk giriş metodunun üzerine yazmakta kullanılabilir. lspci -A help komutuyla giriş metotlarını görüntüleyebilirsiniz.
lspci -A intel-conf1
Bu komutu uygulayabilmek için root olmak gerekir. intel-conf1 giriş metodu uygulanır.

-O =
Kütüphanenin davranışını isimlendirilmiş parametrelerle kontrol eder. Bu parametre, herhangi bir parametreye değer atamaya izin verir. lspci -O help komutuyla bilinen parametreler ve öntanımlı kullanımları hakkında yardım alabilirsiniz.

-H1
Intel yapılandırma mekanizması-1 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır (-A intel-conf1 parametresinin kısaltmasıdır.)

-H2
Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım erişimi kullanılır.(-A intel-conf2 parametresinin kısaltmasıdır.)

-F
Gerçek donanım bilgileri yerine aygıt listesini ve değerlerini konfigürasyon kayıtlarından okur ve bütün bilgileri önceki lspci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder. Kullanıcılardan gelen yazılım hataları raporları için oldukça faydalı bir yöntemdir. Donanım yapılandırmasının, kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan, görülmesini sağlar.
-G
Kütüphanenin hata ayıklama seviyesini arttırır.


Makine Okunaklı Çıktısı (Machine Readable Output)
Otomatik olarak komut çıktısını işleme sokmaya karar verdiyseniz lütfen burada yazan metotlardan birini kullanınız. Bütün rakamlar onaltılı sayı sistemine (hexadecimal) göre yazılmaktadır. İsimler yerine kimlik (ID) numaralarını işleme sokmak istiyorsanız -n parametresini eklemelisiniz.

Basit Format (Simple Format) (-m)
Her bir aygıtın açıklaması ayrı ayrı satırlara yazılmıştır. Çıktı, eklenen diğer parametrelere de uygun olarak görüntülenir. Çıktı kabuk betiğine kolayca geçirilebilecek biçimde hazırlanır. Verdiği bilgiler pozisyonel olarak şunlardır: slot, class, vendor name, subsystem vendor name, subsystem name (eğer aygıtın yedek sistemi (subsystem) yoksa son ikisi boştur) Ek olarak parametrelerle şu bilgiler de görüntülenebilir:
-rrev : Düzenleme numarası (Revision number)
-pprogif Programlama arayüzü (Programming interface)
Karmaşık Format (Verbose Format) (-vmm)
Karmaşık çıktıda kayıt dizisi boş satırlar ile ayrılmıştır. Satırlarla ayrılan her kayıt bir aygıtı açıklamaktadır. Her bir satır yalnız bir `tag:value' çifti içermektedir. Etiket (tag) ve değer (value) sade bir tab karakteri tarafından ayrılmıştır. Ne kayıtlar ne de kayıtlı hatlar özel bir düzenleme değildir. Etiketler, küçük-büyük harf duyarlıdır. Aşağıda etiketler (tags)
açıklanmıştır:
Slot
Slotun adı, aygıtın (device) yerindedir. ([domain:]bus:device.function). Bu etiket kayıtta daima ilk sıradadır.

Class
Sınıf ismi.

Vendor
Satıcının isimi.

Device
Aygıtın ismi.

SVendor
Yedek sistem satıcısının ismi.(Opsiyonel)

SDevice
Yedek sistemin ismi.(Opsiyonel)

PhySlot
Fiziki slot aygıtın yerindedir. (Opsiyonel, sadece Linux).

Rev
Düzenleme numarası (Revision number) (Opsiyonel).

ProgIf
Programlama arayüzü(Programming interface) (Opsiyonel).

Driver
Çekirdek (kernel) sürücüsü aygıtı kontrol etmektedir.(Opsiyonel, sadece Linux).

Module
Çekirdek modülü kontrol edilen aygıtları raporlar. (Opsiyonel, sadece Linux).

Geçmişle Bağdaşık Karmaşık Format (-vm)
(Backward-compatible verbose format) (-vm)
Bu modda, lspci eski versiyonlarla tam uyumluluğa çalışır. Hemen hemen karmaşık (verbose) formatla aynıdır, fakat aygıt etiketi ve adı her bir slot tarafından kullanılır, öyle ki aynı kayıt, iki defa alınabilir. Lütfen bu formatı yeni kodlar içinde