df Komutu

Dosya sisteminin disk alanı kullanım bilgilerini görüntüleyen komuttur. Dosya ismi girilmezse bağlı bulunan tüm dosya sistemlerinin disk kullanım bilgileri görüntülenir. Bağlı olmayan dosya sistem bilgilerini göstermez. Öntanımlı olarak 1K'lık bloklar halinde çıktı sağlar. POSIXLY_CORRECT değişkeni ayarlanırsa 512 baytlık bloklar halinde çıktı sağlanabilir.
Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
df [OPTION]... [FILE]...

Temel kullanım şekli:
df

Örnekler:
df /home/aa
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda11 11588824 8570792 2422680 78% /home
aa dosyasının bağlı bulunduğu dosya sisteminin bilgileri görüntülenir.

Parametreleri:
-a veya --all
Dummy (taklit, yapma) dosya sistemleri de dahil edilir.
df -a
df çıktısından farklı olarak devpts, sysfs, proc vb. gibi dosya sistemleri de görüntülenir. (Çıktıdan da görüleceği üzere alan kaplamazlar)

-B SIZE veya --block-size=SIZE
Çıktıyı istenilen şekilde görüntüler. 1024'lük hesaplama ile çıktı almak için K, M, G, T, P, E, Z, Y harfleri kullanılırken; 1000'lik hesaplama ile çıktı almak için KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB semboleri kullanılır. Belirtilen harf ve sembollerin önüne rakam girilerek çıktı da elde edilebilir. Çıktı tam sayı olarak verilir.
df -B 10M
Çıktıda görüntülenen her bir sayı 10 megabaytın katıdır. 10M=10*1024*1024 şeklinde hesaplama yapılmıştır.
df -B GB
Çıktıda her bir sayı 1 cigabaytın(gigabyte) katıdır. Hesaplama 1*1000*1000*1000) şeklinde yapılmıştır.

-h veya --human-readable
Daha anlaşılır bir çıktı sağlanır.

-H veya --si
-h parametresi gibidir, fakat hesaplama 1024'lik sistem yerine 1000'lik sisteme göre yapılır.

-i veya --inodes
Blok kullanımı yerine inode bilgilerini gösterir.
df -i

-k
--block-size=1K parametresi gibidir.

-l veya --local
Sadece yerel(local) dosya sistemleri görüntülenir.
df -l

--no-sync
Öntanımlıdır. Kullanım bilgisini için aynı andaki bilgiler istenmemiş olur.

-P veya --portability
Komutu, POSIX çıktı formatını kullanarak görüntüler.

--sync
Kullanım bilgisini almadan önce eşzamanlı bilgileri göster emrini verir.
df --sync

--total
Çıktıya bir de toplam satırı eklenir.

-t type veya --type=type
Tip (type) olarak giriş yapılan dosya sistemlerini görüntüler. ext4, ext3, tmpfs, devtmpfs vb. tip olarak giriş yapılabilir.
df -t ext4
ext4 formatındaki dosya sistemleri görüntülenir.

-T veya --print-type
Dosya sistemi türünü de ekleyerek çıktı verir.

-x type veya --exclude-type=type
Belirtilen türde(type) olmayan dosya sistemlerini listeler.
df -x ext2
ext2 dosya sistemi hariç diğer dosya sistemlerinin çıktısını verir.

-v
(yoksayıldı) -df Sistem V versiyonu ile uyumludur.-

--help
Yardım ekranı görüntülenir.
df --help

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
df --version

***************************************************************************
İlgili programlar bilgisayarınızda mevcut ise bu komut ile yardım kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz: info coreutils 'df invocation'
Linux Mint 15 dağıtımındaki df (GNU coreutils) 8.20 için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar