date Komutu

Tarih (date) komutudur. Sistem tarih ve zamanını ayarlamaya veya yazmaya yarar. Geçerli zamanı istenilen formatta görüntüler ya da sistem zamanını ayarlar. Sistem zamanını ayarlamak için yetkili(root) olmak gerekir.

Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
date [OPTION]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Temel kullanım şekli:
date

Örnekler:
date +%d.%m.%Y
23.09.2013

date -uR
Sun, 22 Sep 2013 20:59:17 +0000

date +%c%10j
Pzt 23 Eyl 2013 01:09:14 EEST 266
+%c ve +%j çıktısı birlikte görüntülenirken aralarında 7 boşluk bırakma emrini vermiş oluruz. Boşluk emrini _(alt çizgi) karakterimiz verirken, sayıyı da 10-3=7 olarak hesaplarız. 10, yazdığımız rakam; 3 ise +%j parametresinin çıktı karakter sayısıdır. İkisi arasındaki fark kadar boşluk parametre çıktımızın önünde ekranda gösterilir.

date +%_32c%_10j
Pzt 23 Eyl 2013 01:16:34 EEST 266
+%c parametresinin önüne 3 boşluk için ise 32 sayısını girdik. (Çıktısı 29 karakterli olduğundan)

date +%Rselam%S
22:16selam55

date --date='@2147483647'
Sal Oca 19 05:14:07 EET 2038
01.01.1970 tarihinden itibaren geçen saniye sayısını girerek tarihi belirledik.

TZ='America/Los_Angeles' date
Paz Eyl 22 15:27:05 PDT 2013
Belirlediğimiz yerdeki (Los Angeles) yerel zamanı görüntüledik.

date --date='TZ="America/Los_Angeles" 09:00 next Fri'
Cum Eyl 27 19:00:00 EEST 2013
Gelecek cuma Los Angeles'ta saat 09:00 iken yerelde saat kaçtır sorusunun cevabını alırız.

date -d 'next Thursday'
Gelecek perşembe gününün tarih bilgileri görüntülenir.

date +%d/%m -d "Feb 1"
01/02

date -d "$(LC_TIME=C date)"
Bir çok yerde doğru yerel zamanı görüntülemek için kullanılan formattır.


Parametreleri:
-d string veya --date=string
string ile tanımlandığı şekilde zamanı gösterir. string çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Sadece herhangi bir günün ismini dahi yazarak çıktı elde edebiliriz. Ayrıntılı bilgi için kılavuza bakabilirsiniz.
date -d 2004-05-03
Pzt May 3 00:00:00 EEST 2004 çıktısını elde ederiz.

date --date='2 days ago'
İki gün öncesinin zaman bilgileri görüntülenir.

date --date='3 months 1 day'
Üç ay bir gün sonrasının zaman bilgileri görüntülenir.

-f datefile veya --file=datefile
datefile dosyasının her satırını -d parametresi uygulayarak görüntüler. Son satırda da geçerli zamanı görüntüler.

-I[TIMESPEC] veya --iso-8601[=TIMESPEC]
Tarih ve zamanı ISO 8601 formatında görüntüler. Timespec yerine giriş yapılabilecek argümanlar: hours, minutes, date, seconds, ns .
date -I'hours' veya date --iso-8601=hours
2013-09-22T03+0300 çıktısı görüntülenir.

-r FILE veya --reference=FILE
Belirtilen dosyanın son değişiklik tarihini görüntüler.
date -r asa
asa dosyasının son değişiklik tarihini görüntüler.

-R veya --rfc-2822
Tarih ve zamanı RFC 2822 formatında görüntüler.
date -R
Sun, 22 Sep 2013 03:27:03 +0300

--rfc-3339=TIMESPEC
Tarih ve zamanı RFC 3339 formatında görüntüler. Timespec olarak date, ns, seconds girdilerinden biri kullanılabilir.
date --rfc-3339=ns
2013-09-22 03:30:30.432191892+03:00

-s STRING --set=STRING
Zamanı verilen STRING'e uygun biçimde ayarlar.
date --set='+2 minutes'
Sistem zamanı 2 dakika ileri alınır.
date -s '-5 minutes'
Sistem zamanı 5 dakika geri alınır.

-u veya --utc veya --universal
Evrensel zamana (UTC) uygun biçimde zaman gösterilir veya ayarlanır.

--help
Yardım ekranı görüntülenir.
date --help

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
date --version


Format çıktıyı belirlemekte kullanılır. Aşağıdaki biçimlerde + işaretinden sonra kullanılırlar:

%%
% çıktısı görüntülenir
%a
Yerel gün ismi kısaltılmış olarak görüntülenir
date +%a
%A
Yerel gün ismi tam olarak görüntülenir
%b
Yerel ay ismi kısaltılmış olarak görüntülenir
%B
Yerel ay ismi tam olarak görüntülenir
%c
Yerel tarih ve saat görüntülenir
date +%c
Paz 22 Eyl 2013 23:12:56 EEST
%C
Yüzyıl; %Y gibidir, son iki rakam müstesna
%d
Ayın kaçı olduğunu gösterir
%D
Tarih ay/gün/yıl formatında gösterilir
%e
Ayın kaçı olduğunu gösterir
%F
Tam tarih bilgisi; yıl/ay/gün formatında
%g
Yılın ISO hafta sayısının son iki rakamı ( %G'ye bakınız)
%G
Yılın ISO haftası (%V'ye bakınız); %V ile kullanıldığında faydalıdır
%h
%b gibidir
%H
Saat (00..23)
%I
Saat (01..12)
%j
Yılın günü (001..366)
%k
Saat, tek rakamlılarda 0'ı yazmaz ( 0..23); %_H gibidir
%l
Saat, tek basamaklılarda 0'ı yazmaz ( 1..12); %_I gibidir
%m
Ay (01..12)
%M
Dakika (00..59)
%n
Yeni bir satır
%N
Nanosaniye (000000000..999999999)
%p
yerele uygun olarak AM veya PM; bilinmiyorsa boş karakterler
%P
%p gibidir, fakat küçük harfle yazar
%r
Yerel 12 saatlik görüntüleme biçimi (örnek: 11:11:04 PM)
%R
24 saatlik saat ve dakika; %H:%M gibidir
date +%R
21:57
%s
1970-01-01 00:00:00 UTC'den beri geçen saniye
date +%s
1379876131
%S
Saniye (00..60)
%t
tab tuşu etkisi
%T
zaman; %H:%M:%S gibidir
%u
haftanın kaçıncı günü (1..7); 1 pazartesidir
%U
yılın kaçıncı haftası, pazarı ilk gün kabul ederek (00..53)
%V
ISO hafta numarası, haftanın ilk gününü pazartesi kabul eder (01..53)
%w
haftanın hangi günü (0..6); 0'dan başlar,0'ı pazar günü kabul ederek
%W
yılın kaçıncı haftası, yılın ilk gününü pazartesi kabul ederek (00..53)
%x
Yerel tarih gösterimi (22-09-2013 şeklinde)
%X
Yerel saat gösterimi (23:13:48 şeklinde)
%y
Yılın son iki rakamını gösterir (00..99)
%Y
İçinde bulunulan yılı gösterir
%z
+hhmm şeklinde sayısal zaman dilimi (-0400 şeklinde)
date +%z
+0300
UTC'ye göre yerel zaman diliminin üç saat ileri olduğu anlanır.
%:z
+hh:mm şeklinde sayısal zaman dilimi (+03:00 şeklinde)
%::z
+hh:mm:ss şeklinde sayısal zaman dilimi (+03:00:00 şeklinde)
%:::z
numaralı zaman dilimi kısaltması (+03 veya +05:30 şeklinde)
%Z
alfebetik zaman dilimi kısaltması (EEST şeklinde)

Öntanımlı ayarı 0(sıfır) olmakla birlikte, % işaretinden sonra aşağıdaki işaretler ayarlama yapmak için kullanılabilir:
-
Tire işareti(hyphen), boşlukları doldurma anlamındadır.
_
Alt çizgi(underscore), boşluk bıraktırır. (space tuşu etkisi yapar)
date +%_4y
13
Yılın son iki rakamı iki boşluktan sonra görüntülenir. [ 4(girdiğimiz sayı) - 2 (y çıktısının karakter sayısı)=2 boşluk şeklinde hesaplanır]
0
Sıfır(zero), boşlukları sıfırlarla doldurur.
date +%5y veya date +%05y
00013
Görüldüğü üzere 3 adet boşluk 0 ile doldurulmuştur.(5-2)
^
mümkünse büyük harf olarak görüntülenmeyi sağlar.
date +%^c
PAZ 22 EYL 2013 23:13:03 EEST
#
mümkünse harfin tersinin(büyükse küçük...) gösterilmesini sağlar.
Ayrıca E, mümkün olursa yerel alternatif gösterimler için (`%c', `%C', `%x', `%X', `%y' ve `%Y' ile birlikte kullanılır. Japon alfabesi gibi farklı alfabelerde) ve O, mümkün olursa yerel alternatif sayısal sembolleri görüntülemek için kullanılabilir.
***************************************************************************
İlgili programlar bilgisayarınızda mevcut ise bu komut ile yardım kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz: info coreutils 'date invocation'
Linux Mint 15 dağıtımındaki date (GNU coreutils) 8.20 için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar