cat Komutu

Standart girdiyi veya belirtilen dosyaların içeriğini görüntüleme komutudur. Çıktı birleştirilerek ve belirlenen sıra ile görüntülenebilir. İstenildiğinde çıktı bir dosyaya da yönlendirilebilir.

Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
cat [OPTION]... [FILE]...


Temel kullanım şekli:
cat dosya


 Örnekler:

 cat a.txt - > asa.txt
 Bu komutu verdiğimizde a.txt dosyası ve standart girdi çıktı olarak asa.txt dosyasına yazılacaktır. (aaa.txt boş değilse içerik silinecek üzerine yazılacaktır) (- işaretini istediğimiz girdiyi ekrandan yazabilmek için kullandık) Ctrl+C ya da Ctrl+Z kombinasyonunu çıktımızı tamamlamak(girdiden çıkmak) için kullanırız.

 cat a.txt >> asa.txt
 Bu komutla aaa.txt dosyası asa.txt dosyasının içeriğine eklenir. (asa.txt dosyasının eski içeriği muhafaza edilerek ekleme yapılır)

 cat < tarih.txt
 Bu komutla ise tarih.txt isimli dosyanın içeriği ekranımızda görüntülenir.

 cat < tarih.txt asa.txt
 cat komutuna iki dosya birden gönderirseniz en son gönderilen geçerli oluyor. Sadece asa.txt çıktısı görüntülenir.Parametreleri:
-A veya --show-all
-vET parametresi gibidir.

-b veya --number-nonblank
Boş olmayan çıktı satırlarını numaralar. -n parametresi ile birlikte kullanılırsa -b parametresi geçerlidir.

-e
-vE parametresi gibidir.

-E veya --show-ends
Her satırın sonuna $ işaretini ekler.

cat -E
Bu komutu vererek ekranda yazılmasını istediğimizi yazarız. Çıktı
sonuna $ işareti eklenmiş olarak görüntülenir. Ctrl+C ile işlemi sonlandırırız.

-n veya --number
Bütün çıktı satırlarını numaralandırır, boş olanları da.

-s veya --squeeze-blank
Alt alta olan boş satırlar birleştirilir, tek bir boş satır varmış gibi çıktı verir.

cat -s aaa.txt
aaa.txt dosyasının çıktısı görüntülenirken alt alta olan boş satırlar
birleştirilerek tek satırmış gibi görüntülenir.

-t
-vT parametresi gibidir.

-T veya --show-tabs
Girdide Tab tuşu kullanılmışsa çıktıda ^I işareti görüntülenir.

-u
(yoksayılır)

-v veya --show-nonprinting
LFD ve TAB karakterleri hariç, ^ ve M- işaretleme sistemini kullanarak
çıktı verir.

--help
Yardım ekranı görüntülenir.

--version
Versiyon bilgisi görüntülenir.
cat --version

***************************************************************************

İlgili programlar bilgisayarınızda mevcut ise bu komut ile yardım kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz: info coreutils 'cat invocation'

Linux Mint 15 dağıtımındaki cat (GNU coreutils) 8.20 için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.

Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar