cal ve ncal Komutları

Takvim (Calendar) görüntüleme komutlarıdır. Parametreleri birlikte kullanıldığında çakışan parametrelerden en son kullanılan geçerli kabul edilir. 1-9999 yılları arasında görüntülenme gerçekleştirilebilir.
Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
cal [-3hjy ] [-A number ] [-B number ] [[month ] year ] 
cal [-3hj ] [-A number ] [-B number ] -m month [year ] 
ncal [-3bhjJpwySM ] [-A number ] [-B number ] [-s country_code ] [[month ] year ]
ncal [-3bhJeoSM ] [-A number ] [-B number ] [year ] 
ncal [-CN ] [-H yyyy-mm-dd ] [-d yyyy-mm ]

Temel kullanım şekli:
cal ay yıl
ncal ay yıl

Örnekler:
cal veya ncal
Konsolda, içinde bulunulan ayın takvimi görüntülenir. cal komutu günleri yatay biçimde sıralarken, ncal komutu bu sıralamayı dikey olarak yapar. İçinde olunan günde işaretlenerek belirtilmiştir.
cal 10 2013 veya ncal 10 2013
2013 yılının 10. ayı görüntülenir.
cal 2013 veya ncal 2013
2013 yılının takvimi görüntülenir.

Parametreleri:
-1
İçinde bulunulan ayı gösterir. Halihazırda öntanımlı ayar budur.

-3
İçinde bulunulan ayı önceki ve sonraki aylar ile beraber görüntüler.
cal -3

-A number
Sonraki ayları ekleme seçeneğidir. Rakamla belirtilen kadar ay ekleyerek takvimi görüntüler.
cal -A 15
İçinde bulunulan ay ile birlikte sonraki 15 ayı gösterir.

-B number
Önceki ayları ekleme seçeneğidir. Rakamla belirtilen kadar ay geriye gidilerek takvimi görüntüler.
cal -B 120
İçinde bulunulan ay ile birlikte önceki 120 ayı görüntüler. Görüntülemeye geçmişten başlar.

-b
ncal komutunun eski formatta görüntülenmesini sağlar.

-C
ncal komutunu, cal komutu moduna çevirir.
cal -N -o
cal komutu ile elde edilemeyen komutun çıktısı ncal komutu kullanılmış gibi görüntülenmiş olur.

-d yyyy-mm
Görüntülenmesi istenilen yıl ve ay girişi yapılır. Diğer parametrelerle kullanımında geçerli tarih kabul edilir.
cal -d 2012-03 -A2
2012 Mart ayı ve sonraki 2 ay görüntülenir.

-e
ncal komutu ile paskalya yortusu günü gösterilir.

-H
Görüntülenmesi istenilen yıl, ay ve gün girişi yapılır. Diğer parametrelerle kullanımında geçerli tarih kabul edilir.
cal -d 2010-05-11 -B2
11.05.2010 tarihini geçerli tarih kabul ederek işlem yapar ve önceki iki ayla birlikte geçerli ayı görüntüler.

-h
İçinde bulunulan günün işaretini kaldırır.

-J
ncal komutu ile julyen takvimini gösterir. -e parametresi ile birlikte kullanılırsa paskalya yortusu gününü gösterir.

-j
Julyen günlerini gösterir.

-M
ncal komutu ile birlikte kullanılır. Haftanın günleri pazartesiden başlayarak takvim görüntülenir.
-m month
İstenilen ayı görüntüler. Rakam veya ad girişi yapılabilir.
cal -m may veya ncal -m 05
İçinde bulunulan senenin mayıs ayının takvimini görüntüler.
ncal -m 5p veya cal -m 5p
p işareti ile geçmişte kalan herhangi bir ay görüntülenir. f işareti ile ise gelecek olan istenilen ay görüntülenebilir. p (preceding) ve f (following) rakamla gösterimde kullanılırlar.

-N
cal komutunu ncal komutu moduna çevirir.
cal -N
ncal komutu çıktısı görüntülenmiş olur.

-o
ncal komutu ile Ortodoks kilisesine mensup olanların paskalya yortusunun gününü görüntüler.

-p
ncal ile kullanıldığında Ülke kodlarını ve günümüzde kullanılan miladi takvime geçiş tarihlerini ekrana yazar.

-S
ncal komutu ile birlikte kullanılır. Haftanın günleri pazar gününden başlayarak görüntülenir.

-s country_code
ncal komutu ile kullanıldığında belirtilen ülke koduna göre günümüzde kullanılan miladi takvime geçiş tarihleri esas alınarak takvim görüntülenir. Eğer ayarlanmazsa öntanımlı olan seçenek 2 Eylül 1752 tarihinde geçiş yapıldığı kabul edilerk takvim görüntülenir. Bu tarihte Birleşik Krallık (Great Britain) ve kolonileri günümüzde kullanılan miladi takvime geçiş yapmışlardır. Ülke kodlarına ncal -p komutu ile ulaşılabilir.
ncal -s TR 12 1926
1926 yılı Aralık ayı görüntülenir yerel takvimize göre. Ancak düzgün görüntülenmez, bizim geçiş yaptığımız ay olduğundan. Normal takvimde 1752 Eylül ayına bakacak olursanız aynı sorunu orda da görürsünüz. Bunun sebebi takvim değişikliğinin günler silinerek ayarlanmasıdır.

-w
ncal komutu ile kullanıldığında her bir sütunun altına yılın kaçıncı haftası olduğu yazdırılır.
ncal -w
Bu komut ile içinde bulunulan ayın takvimi görüntülenirken en alt sütunda da yılın kaçıncı haftası olduğu yazmaktadır.

-y
İstenilen yılın takvimini görüntüler. Ay seçeneği yoktur.
cal -y 2000
2000 yılının takvimi görüntülenir.

***************************************************************************
Linux Mint 15 dağıtımındaki cal ve ncal komutları için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı Tarihi: 2013

ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar