apropos Komutu

Man sayfaları ve açıklamalarında arama yapar. Her man sayfasının kısa bir açıklaması vardır, bu açıklamalar ve man sayfa isimleri arama yapılacak kelimeler ile karşılaştırılır ve sonuçlar ekranda görüntülenir. apropos aramasının veritabanı mandb programı tarafından güncellenir. Man sayfa isimleri ve açıklamaları birbirlerinden bağımsız olarak araştırılır, herhangi birisi uyuyorsa çıktıda görüntülenir. Daha ayrıntılı bilgiyi apropos man sayfasından elde edebilirsiniz.

Man sayfalarında tanımlı kullanım şekli:
apropos [ -dalhvV ] [ -e | -w | -r  ] [ -s list ] [ -m system [ ,. . . ] ] [ -M path ] [ -L locale ] [ -C file ] keyword . . .

Örnek:
apropos move
move kelimesinin geçtiği tüm sayfalar alfabetik sıra ve açıklamaları ile birlikte görüntülenir. Parantez içinde sektör numaraları da gösterilir.

Bazı Parametreleri:
-a veya --and
Tüm aranan kelimelerin olduğu sonuçları görüntüler.

-C file veya --config-file=file
Belirtilen konfigürasyon dosyasını (file) öntanımlı olan ~/.manpath dosyası yerine kullanır.

-e veya --exact
Her arama yapılan kelime için tam eşleşmeyi gösterir.

-M path veya --manpath=path
Arama için tanımlanan yolları, iki nokta ile ayıran liste halinde alternatif bir yol(path) belirler. Öntanımlı olarak apropos, ayarlanmışsa $MANPATH değişkenini, ayarlanmamışsa $PATH değişkenini kullanır. Bu parametre $MANPATH değişkeninin üzerine yazar.

-w veya --wildcard
Genel arama karakterlerini (* gibi) kullanarak arama yapmayı sağlar.

-r veya --regex
Her kelimeyi belirli bir açıklama kabul eder ve her kelime için ayrı ayrı arama yapar, öntanımlıdır. Sonuçlarda tam eşleşme aranmaz. (Örneğin move arandığında remove gibi sonuçlar da gösterilir)

-s list veya --sections list veya --section list
Aramayı belirtilen kılavuz(manual) kısmı ile sınırlar.

apropos -s3 move
Aramayı man sayfalarının 3. sektöründe yapar.

--help
Yardım ekranı görüntülenir.
***************************************************************************
Linux Mint 15 dağıtımındaki apropos 2.6.3 için geçerli olan bilgilerdir. Diğer dağıtım ve sürümlerde uygulamalarda farklılıklar olabilir.
Yazı tarihi : 2013
ANA SAYFA GNU/LINUX Komutlar