REGEX ve PDF

REGEX

Geany veya bluefish gibi programlarda seçili olanların satır sonunu değiştirmek için regex kullanımı seçilerek $ kullanılır, değiştirilen kelimeler satır sonuna eklenmiş olur.
Geany programında satır sonlarını silmek için \n karakteri değiştirilebilir veya tüm whitespaceler için \s karakteri değiştirilebilir.
Satırbaşını değiştirmek içinse ^ işareti kullanılır.
Ayrıca Sürükle-Bırak yöntemi ile birçok dosya aynı anda açılarak, Ara ve Değiştir yardımı ile kelimelerde topluca değişiklik yapılabilir. Oturumda değişiklik yap seçeneği ile işlem yapıldığında tüm dosyalarda istenilen değişiklik gerçekleştirilmiş olur. Hepsini Kaydet (Save All) seçeneği ile tüm dosyalar yeni hali ile kayıt altına alınır. Hepsini Kapat (Close All) seçeneği ile dosyalar kapatılır.

PDF UYGULAMALARI

PDF uzantılı dosyaları "okular" programı ile dışarı aktarma seçeneği ile text dosyası haline getirebilirsin.

PDF dosyalarını birleştirmek için Linux sistemlerinin temel parçalarından Ghostscript PS ve PDF yorumlayıcısını kullanılabilir:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=kitap.pdf *.pdf
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=kitap.pdf onsoz.pdf bolum??.pdf sonsoz.pdf
Komuttaki -dBATCH, -dNOPAUSE ve -q ayarları işlemin arada beklemeden ve mesaj çıkarmadan otomatik şekilde yapılmasını sağlar.
-sDEVICE=pdfwrite ayarı ile çıktıyı fiziksel bir yazıcı yerine PDF yazıcısına gönderir.

PDF dosyasını tekli sayfalar halinde ayırmak için:
gs -dBATCH -dNOPAUSE -q -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=kitap%3d.pdf standart_C_programlama_Dili.pdf
%2d veya %3d şeklinde de kullanılabilir.

eğer jpg dosyalarınızı pdf haline getirmek istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:
convert -quality 100 -density 600x600 *.jpg mynewfile.pdf
convert *.jpg mynewfile.pdf

Tek bir basit kod ile tüm pdflerdeki image dosyaları aynı kalitede çıkıyor:
for I in *pdf ; do pdfimages -j $I $I ; done

2 veya daha fazla pdf dosyasını tek pdf de birleştirmek için:
pdftk file1.pdf file2.pdf cat output mergedfile.pdf


*****************************************************************************************

DOSYALARDA TOPLU İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

GPRename uygulaması ile grafik arayüzden toplu isim değişiklikleri önizlemeli olarak kolayca uygulanabilir.


ANA SAYFA BELGELER